Oppdatert informasjon om Covid-19

Med økende smitte i befolkningen ønsker VMH å minne sine medlemmer om smittevernstiltak og risikoinndeling.

Gå til: Samleside om korona

Det er viktig å presisere at ingen med medfødt hjertefeil har økt risiko for å bli smittet av Covid-19. Pasientgruppa flinke til å følge helsefaglige råd, og mange har en sunn livsstil. Innenfor gruppa er det store variasjoner – fra tilnærmet friske til alvorlig syke. De aller fleste er unge, og har få tilleggsdiagnoser, og derfor gode forutsetninger for å tolerere luftveisinfeksjoner som Covid-19.

De som anses å være i risiko for å utvikle alvorlig sykdom hvis smittet av Covid-19 er de med høyt blodtrykk i lungekretsløpet (pulmonal hypertensjon) og Eisenmenger syndrom, de med Fontan sirkulasjon, samt de med alvorlig hjertesvikt.

Beskyttelsen av fullvaksinering med koronavaksine kan svekkes over tid. Oppfriskningsvaksine tilbys per nå til de over 45 år, spesielt eldre og sykehjemsbeboere.  samt til alle som arbeider i helse- og omsorgstjenesten.

I tillegg tilbys oppfriskningsdoser til personer over 18 år og eldre med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av Covid-19. Det er kommunene (altså fastlegen) som har ansvar for vaksinering og prioritering.

Covid-19 smitter ved nær kontakt med en smittet person, hvor man blir eksponert for små og store dråper fra luftveiene. Det har siden Covid-19 ankom Norge vært høyt fokus på smitteforebygging i befolkningen. Målet med dette har vært å holde smittetallene nede for å hindre overbelastning av helsevesenet.

Den 7. desember kom regjeringen, i samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, med nye retningslinjer for bekjempelse av den økende smitten i befolkningen. Man skal holde seg hjemme når man er syk, og det er viktig at man ivaretar god hoste- og håndhygiene. Dersom man er syk, skal man ta en test. Tester man positivt på hjemmetest, er det anbefalt å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Det pålegges nå at man bruker munnbind hvis man ikke greier å holde 1 meter avstand, som ved bruk av kollektivtransport, i taxi, i butikker og i møte med helsevesenet. Dette er høyst aktuelt i førjulstiden hvor det er mange folk på offentlige steder. Nå oppfordres det også til å gå tilbake til hjemmekontor hvis man har mulighet for dette. Skoler og høyere utdanning anbefales også å legge til rette for digital undervisning, og at eksamener og obligatoriske kurs avholdes enten digitalt eler med god fysisk avstand.

Avstand og sosial kontakt er nå tilbake som et veldig viktig tiltak for å redusere smitte. Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme utover egen husstand, og det er viktig at man greier å holde en meters avstand mellom gjestene. Alle oppfordres til å tenke over hvor mange nærkontakter man har samlet sett, og redusere dette hvis det er mulig. Likevel presiseres det at det er viktig at man ikke isolerer seg, og det åpnes også for at man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, hvis man har plass til dette.

Kulturarrangementer og sammenkomster har fått kraftige restriksjoner med tanke på antall gjester, og man deler igjen inn i kohorter på 200 stykk med faste sitteplasser. Restauranter og barer må også innføre faste tilviste sitteplasser hvor all servering skjer ved bordene, og det innføres skjenkestopp fra midnatt natt til 9. desember.

Det er nå kommet nye karanteneretningslinjer etter utbruddet av koronavarianten Omikron; ved påvist Omikron eller mistenkt tilfelle skal det testes med PCR-metode, og husstanden og nærkontakter, uansett vaksinasjonsstatus, skal også teste seg straks og på dag 7. I mellomtiden skal man holde seg i isolasjon (hvis positiv test), eller i karantene (hvis mistanke/nærkontakt).

Vi anbefaler alle å følge med på FHI sine hjemmesider for fortløpende informasjon om smittevernstiltak, samt å følge rådene om god hoste- og håndhygiene, og å holde seg hjemme og ta en test hvis man er syk med luftveissymptomer.

Tekst: Solvor Hagen Eliassen, fagansvarlig i VMH og kardiologisk sykepleier

 

LES MER

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#oppfriskningsdoser

https://vmh.no/om-korona-og-hjertefeil/