Ønsker du noen å snakke med?

VMH har flere likepersoner som gjerne stiller opp om du ønsker å dele tankene dine rundt det å leve med hjertefeil.

En av VMHs prioriterte oppgaver og mål er å være der for foreningens medlemmer. Å dele erfaringer, og sammen finne støtte og aksept for at det til tider kan by på utfordringer å leve med en hjertefeil, er noe av essensen i å være en pasientforening. Å møte noen som virkelig forstår, eller som har mulighet til å sette seg inn i hva du gjennomgår, er ofte til god hjelp. Vi vet at mange har behov for å fortelle om hva de har gjennomgått, eller har tanker om hva som ligger foran dem i livet.

Snakk med oss!

Gjennom årlige kurs har vi de siste årene bygget opp en relativ stor gruppe med likepersoner. Alle har oppgitt sine spesialfelt, basert på hva de selv har opplevd eller interesserer seg for. Kanskje det kan være aktuelt for deg å snakke med noen om det å bli ufør, å være redd for nye operasjoner, om det å være gravid når man har hjertefeil selv, at du plages med angst, lever med hjertestarter, eller kanskje du lurer på noe rundt utdanning eller yrkesvalg.

Kanskje du er ung og vil snakke med en annen ungdom?

Vi har også noen likepersoner som er pårørende til voksne med medfødt hjertefeil. Likepersonene våre bor rundt i hele landet, og vi har rundt 30 likepersoner som er klare til å stille opp for deg.

Ta kontakt

Hvordan får du kontakt med en likeperson?

Send en e-post til VMHs administrasjon, anne@vmh.no og oppgi at du ønsker å snakke med en likeperson. Ønsker du helst å treffe noen i nærheten av der du bor, eller er det greit å snakke på telefon? Noen spesielle ting eller tema du ønsker å snakke om?

Når vi får henvendelsen, vil vi forsøke å finne en likeperson som kan passe for deg. Alle likepersonene er underlagt taushetsplikt.

Vi er her for deg!