Nytt styre i VMH

Over 30 engasjerte VMHere var 14. – 15. april samlet på Gardermoen for å avholde landsmøte.

Landsmøtet holdes annet hvert år, og består av delegater valgt på årsmøtene i regionen, observatører og inviterte gjester. Denne gangen var både representanter fra Stiftelsen Organdonasjon, Unge Funksjonshemmede og Foreningen for hjertesyke barn tilstede.

Etiske retningslinjer

På landsmøtet behandles regnskap og budsjett, årsberetningene for de to siste årene, handlingsplaner og forslag til vedtektsendringer. Denne gangen var det flere innkomne saker, blant annet ble det vedtatt at VMH skal ha egne etiske retningslinjer for organisasjonen. Mange av sakene skapte debatt, og engasjementet var stort.

Lørdag kveld var det landsmøtemiddag hvor feststemte deltagere fikk ta del i trylleshow, quiz og ikke minst ble det avslørt hvem som var mottaker av VMHs ærespris GUCHe lov og takk-prisen. Salen brøt ut i stor jubel da det ble klart at det var vår alles kjære Marit Haugdahl som var årets vinner.

Søndag holdt daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon, Hege Kuhle, et miniforedrag om donasjon. Her var det mye nyttig informasjon for alle å ta med seg.

Nytt styre

Valget er siste punkt på agendaen under et landsmøte, og denne gangen ble det svært spennende helt til siste slutt. Mange benkeforslag, stort engasjement, og flere runder med skriftlig avstemming måtte til. Dette viser at flere vil være med å bidra i VMH og er et sunnhetstegn i en aktiv organisasjon!

I Landsstyret var det noen som kom inn og som noen går ut. Vi takker Morten Eriksen for seks år i landsstyret, de to siste som leder. Morten er fortsatt med, for den neste perioden som medlem av kontrollkomiteen. Og Morten fortsetter selvfølgelig å gjøre en super innsats som leder i region øst. Moïra Warner ble også takket av som landsstyrerepresentant for region midt. Torunn Brandvold fra region øst forlater også styret.

Nyvalgt leder av VMH er Eirik Møklegård fra region sør, og Kari Anne Pedersen fra region nord ble valgt til nestleder. Gratulerer med valget og lykke til!

Ny lederduo, Eirik og Kari Anne.

Styret i Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) består i perioden 2018 – 2020 av:

Leder                  Eirik Møklegård
Nestleder           Kari Anne Pedersen
Region Øst         Trond Eirik Hart
Region Sør         Frøydis Løvberg Lien
Region Vest       Line Skåtøy
Region Midt      Siw Ø. Johannessen
Region Nord      Hilde Gorboe