NYTT KURS FOR HJERTEMØDRE

Rikshospitalet inviterer på nytt til kurs for pasienter med hjertesykdom som er eller har vært gravide.

GUCH-enheten på OUS Rikshospitalet inviterer til dagskurs for både pasienter og deres pårørende. Datoen er 5. mars, og kurset vil bli avholdt på Rikshospitalet.

Kardiologisk avdeling samarbeider med Foreningen for voksne med medfødt hjertefeil og Lærings- og mestringssenteret om dette tilbudet.

Målgruppen er pasienter med medfødt hjertefeil og annen hjertesykdom ved gjennomgått  svangerskap.

Mange pasienter med medfødt hjertefeil eller annen hjertesykdom har behov for å vite mer om sykdom og behandling, samt møte andre i samme situasjon. På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker deler sin erfaringskunnskap.

Les mer i invitasjonen: Brosjyre kurs gravide med hjertesykd 5.mars 2020!