Nytt kurs for 40+

Det ble lange ventelister da alle over 40 år med medfødt hjertefeil ble invitert til kurs. Til høsten blir det nye muligheter!

Da Lærings- og mestringssenteret ved Rikshospitalet inviterte voksne med medfødt hjertefeil og deres pårørende over 40 år til kurs i mars, ble det raskt fulltegnet. Ventelisten ble fort så lang at arrangørene bestemte seg for å holde nok et kurs for denne målgruppen.

31. august og 1. september og ønskes alle over 40 år med medfødt hjertefeil hjertelig velkommen til todagers kurs på OUS Rikshospitalet. Evalueringene fra deltagerne på kurset som ble arrangert i mars er svært gode, og arrangøren forventer mange påmeldinger også denne gangen.

Et tverrfaglig team bestående av kardiolog, Guch-sykepleier, sosionom og rådgiver fra Lærings og mestringssenteret bidrar med sin fagkunnskap. I tillegg vil en erfaren bruker (pasient) dele sin erfaringskunnskap. På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Dessuten inviterer voksne med medfødt hjertefeil (VMH) alle kursdeltakerne til middag og sosial aften torsdag kveld. Dette arrangementet er gratis.

Alle detaljene om program og påmelding finner du i kursinvitasjonen: Brosjyre august, september.