Nye muligheter på Feiring

Årets første GUCH-gruppe på Feiringklinikken er allerede ferdige med sitt fire uker lange opphold. Det er planlagt ytterligere to rehabiliteringsgrupper med voksne med medfødt hjertefeil i 2016. Det første er allerede i mai!
– Vi får ikke til å ha kortere opphold enn fire uker, da går ikke logistikken opp. Men det er mulig å søke om fire uker og eventuelt velge å avslutte etter tre uker dersom man ikke har mulighet for å være lenger, sier spesialsykepleier Nina Midthun ved Feiringklinikken. Det har vært ytret ønske om å ha rehabiliteringsopphold på tre uker, men det mener fagfolkene på Feiring at blir for kort tid å være der hvis man skal ha utbytte av oppholdet.

Dersom du ønsker rehabiliteringsopphold spesielt for GUCHere på Feiringklinikken i år har du følgende muligheter:
Fra 02.05.2016 – 27.05.2016  – søknadsfrist 10.04 eller så fort som mulig etter de, dersom det er plass.
Fra 12.09.2016 – 07.10.2016. med søknadsfrist 15.08.16.

Oppholdet er gratis og du søker dit via din fastlege. Dersom du får innvilget søknaden, blir du sykemeldt i perioden, og det får ingen økonomiske konsekvenser for din arbeidsgiver.
Les mer om oppholdet på vmh.no, om Jeanette Isachsens miniatyropphold, og en del praktiske opplysninger på Feiringklinikkens egne nettsider.

048731097de322302aff7e52151c991d_XL