Nye helsekrav til førerkort

Førerkort polsk dreamstime_xl_38761942– De nye helsekravene for å få førerkort skal gi god trafikksikkerhet og lik behandling for folk i hele landet, ifølge Helsedirektoratet. Det nye regelverket ble fastsatt 1. juli, og trer i kraft 1. oktober. Alle som skal søke om førerkort må fylle ut en egenerklæring om helse på trafikkstasjonen. Hvis man har en sykdom eller tilstand som kan virke inn på kjøreevnen, må man i tillegg få helseattest fra lege. Det er disse helsekravene som skal vurderes av lege som nå blir revidert, skriver direktoratet på sine hjemmesider.

Regelverket er justert med ny medisinsk kunnskap om ulike tilstander og deres effekt på trafikksikkerheten. Ifølge divisjonsdirektør Svein Lie blir det enklere for legene og førerkortsøkerne å se hvilke krav som gjelder, det vil bli mindre rom for skjønn, og dermed mer lik behandling.

Å få helseattest og å søke fylkesmannen om dispensasjon, har vært en tidkrevende og litt kronglete prosess for mange som for eksempel har mistet førerkortet på grunn av arytmi, hjertestans eller annet – og som hvert annet eller tredje år må søke om ny dispensasjon. Nå blir prosessen enklere enn før, og de fleste vil kunne få helseattest hos fastlegen sin. Årlig har det kommet om lag 18.000 søknader om dispensasjon til fylkesmannen, og denne søknadsbunken vil bli kraftig redusert.

Leger, optikere og psykologer som skal bruke det nye regelverket, vil få informasjon og opplæring, og Helsedirektoratet har laget en veileder om de nye helsekravene.

Dinside.no skriver at helsekravene blir strammet inn med det nye regelverket, og at de samme reglene allerede gjelder i EU. Blant annet blir det vanskeligere for pasienter som går på vanedannende medisiner, har diabetes, demens eller søvnsykdommer å beholde førerkortet. For pasienter med respirasjonssvikt, først og fremst de med alvorlig kols, er det nå krav til lungefunksjon som fastlegen eller spesialist må måle og vurdere.

For andre grupper medfører de nye helsekravene en liberalisering. I førerkortgruppe 2 og 3 har ikke helsekravene vært oppfylt dersom en person tidligere har hatt hjerte- og karsykdom, uavhengig av nåværende tilstand. Det har blant annet rammet bobil-førere med et tilbakelagt hjerteinfarkt. Mange har likevel fått dispensasjon, og etter de nye helsekravene vil de kunne få helseattest etter medisinsk vurdering hos fastlege og spesialist.