Ny statistikk om nedsatt funksjonsevne

Det er publisert ny statistikk som viser levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne i Norge.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) arbeider blant annet med levekår og livssituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne. Denne gruppa møter gjennomgående flere utfordringer enn befolkningen ellers på ulike levekårsområder.

Statistisk Sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelser blir gjennomført årlig. Mange av tabellene på Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne er basert på disse undersøkelsene. Fordi det nå har kommet nye tall fra SSB er mange av tabellene oppdatert.

Resultater fra levekårsundersøkelsen viser for eksempel at:

  • 16 % av personer med nedsatt funksjonsevne synes det er vanskelig økonomisk å få endene til å møtes
  • 18 % av personer med nedsatt funksjonsevne deltar lite i sosiale aktiviteter
  • 11 % med nedsatt funksjonsevne oppgir å ha et udekket behov for helsetjenester

Se hele statistikken her