Ny leder – og helt nytt styre i VMH

Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) avholdt sitt landsmøte lørdag 3. oktober. På dagsorden sto blant annet valg av nytt styre.

Samtlige syv medlemmer i landsstyret er nye i rollen. Den eneste som satt i styret fra før, er leder Kari Anne Pedersen, som rykket opp fra nestledervervet til å bli leder. Kari Anne har aller lengst fartstid i VMH – hun har nemlig sittet i styret helt siden foreningen ble stiftet i 2010. Hun satt også i utvalget som utredet dannelsen av foreningen i perioden 2008 – 2010, og var til stede på stiftelsesmøtet.

De øvrige styremedlemmene er helt nye.

LES OGSÅ: MYE Å FEIRE DA PASIENTFORENING FOR HJERTESYKE FEIRET 10 ÅR

Landsstyret i VMH 2020-2022

Leder Kari Anne Pedersen

Alder: 48

Kari Anne er østlending tilbakevendt til Oslo etter 19 år i Tromsø. Hun har bred erfaring fra

helsevesenet både som pasient og gjennom arbeid (vernepleier/rådgiver, der hun har hatt ulike stillinger i spesialisthelsetjenesten i snart 20 år. Trives best ute på tur, sommer som vinter.

Kari Anne bor nå i Oslo, men er fra Sandefjord.

Hun har vært engasjert i VMH helt siden foreningen kun var på planleggingsstadiet og deltok i det såkalte målgruppeutvalget opprettet av FFHB i 2008. Resultatet av arbeidet var opprettelse av VMH. Fra etablering av VMH i 2010. Siden den gang har hun hatt ulike posisjoner i landsstyret og regionlag.

«Målet for VMH må være at det er en organisasjon som er så godt etablert at alle med en medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil som har behov for en forening vet om oss, melder seg inn og får dekket sine behov der. VMH bør være en forening som oppleves nær for medlemmene i form av ulike aktiviteter, et godt likepersons tilbud og kurs og arrangementer som er skreddersydd vår målgruppe. I tillegg til nærhet til medlemmene håper jeg at VMH i enda større grad kan bli en forening som bidrar inn i helsepolitiske diskusjoner, blir en naturlig samarbeidspartner for aktuelle instanser i form av brukermedvirkning, og bidrar til å påvirke de ulike systemene som medlemmene/pasientgruppen må forholde seg til.

 

Nestleder Olea Jónsdóttir Flø

Alder: 24

Fra Ulsteinvik på Sunnmøre, bosatt i Kautokeino på Finnmarksvidda. Har også bodd og studert i Stavanger og Reykjavík (Island).

Har studert klassisk utøvende musikk med trombone som hovedinstrument, og har også praktisk-pedagogisk utdanning. Jobber som musikklærer og er svært aktiv innen friluftsliv.

«VMH er ei viktig foreining, og eg har sjølv opplevd kor godt det er å ha nettverket der når ein har behov for det. I eit toårsperspektiv håper eg på å kunne få til eit tettare samarbeid mellom VMH og sjukehusa. Det er mange med medfødd eller tidleg erverva hjertefeil som ikkje kjenner til VMH, men som kunne hatt stor nytte og glede av å vere med i fellesskapen.

Eg håper også at vi som organisasjon kan få til positive endringar i helsetenestane der heile mennesket blir sett – og ikkje berre hjertefeilen. I framtida håper eg at VMH kan vere ein stor og synleg organisasjon som i enda større grad blir høyrt i saker som omhandlar medlemane våre, og at vi skal få til enda fleire kjekke aktivitetar for medlemar med forskjellige interesser i alle aldersgrupper.»

 

Region nord: Balder Aarø

Alder: 25

Bosted: Tromsdalen

Jobber i Bama Storkjøkken

 

Region midt: Martin Hernæs Reinfjord

Alder: 33

Bosted: Trondheim

Miljøarbeider på barneskole, gift, har to barn, glad i friluftsliv. Engasjert i Likemannsarbeid og i samtalegrupper for ungdom

 

Region vest: Monika Sjåstad

Alder: 40

Bosted: Stadt

Er økonomirådgiver av yrke og zumbainstruktør og med i amatørteater på fritida

 

Region sør: Aleksander Høyland Eriksen

Alder: 34

Bosted: Kristiansand

Jobber som vekter på Kristiansand Lufthavn, Kjevik

 

Region øst: Benedicte Isabell Meidell

Alder: 35

Bosted: Oslo

Samboer og bibliotekar. Benedicte har vært engasjert i VMH helt siden hun var med på å stifte foreningen i 2010 og har hele tiden vært styremedlem i region øst, og er per dags dato regionens kasserer. Hun er opptatt av psykisk helse, rettigheter og at foreningen skal være inkluderende for alle medlemmer uavhengig av fysisk kapasitet.