Normal reaksjon på en unormal situasjon

Rutinene må endres, mener Thomas Stavø Johnstone. Etter flere måneder på sykehus, hvor han tidvis svevde mellom liv og død, måtte han trygle om å få snakke med noen om det han gikk gjennom.

Thomas Stavø Johnstone har vært hjertesyk hele livet. For drøyt tre år siden, da han var 20, ble han akutt så syk som han aldri hadde vært før. I fem måneder lå han på sykehus, blant annet med alvorlig hjertesvikt. Legene visste ikke hvordan det ville gå. Flere ganger svevde han mellom liv og død.

Stadig var det nye leger, sykepleiere – og han vekslet også mellom Rikshospitalet og sykehuset i Kristiansand. Han var både fysisk og psykisk langt nede. Han var veldig, veldig syk, og kjemperedd.

– Aldri på noe tidspunkt fikk jeg tilbud om noen snakkepartner. Det eneste jeg fikk tilbud om, var å snakke med presten. Der grein jeg i en time – bare for å få det ut. Jeg måtte selv be om å få snakke med noen. Det er jo ikke normalt å måtte gå gjennom noe sånt, forteller Thomas åpenhjertig.

Etterpå fortalte pleiere og leger at de også hadde tenkt på at han burde få noen å snakke med – men de hadde konkludert med at han ikke trengte det.

– Angst er ofte irrasjonell frykt. Men hva kaller du det når frykten er rasjonell? Jeg kunne jo dø, sier Thomas. Så fikk han omsider treffe Randi – psykologen ved Sørlandet Sykehus som hadde kontor rett i nærheten av rommet hans – uten at han hadde visst det.

Hun sa de forløsende ordene: Du har en normal reaksjon på en unormal situasjon.

– Hun er den beste psykologen jeg kunne fått. Jeg var den sykeste på det sykehuset. Men jeg hadde ingen alvorlig diagnose innen psykologien. Det var kun naturlige reaksjoner på det jeg gikk gjennom. Det fysiske og psykiske henger så tett sammen at det er idiotisk å ikke se det i sammenheng, sier Thomas. Hans budskap er utvetydig:

– Rutinene må endres! Man trenger noen å snakke med om det det man går gjennom, og folk skal slippe å måtte trygle om en snakkepartner, slik jeg måtte det!

Stadig flere får heldigvis øynene opp for hvor viktig det er med psykologisk kompetanse i somatikken.

Ett av arrangementene under Arendalsuka i august hadde tittelen «Leve med». Her fortalte Thomas sin historie. Arrangør var 15 organisasjoner for pasienter og helsepersonell, blant annet Voksne med medfødt hjertefeil. Sammen utgjør de Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken.

Alliansen har tatt til orde for varige systemendringer i helsevesenet med basis i tre krav:

  • Behandling av somatiske helseplager må inkludere tiltak for psykisk helse, uansett pasientens alder, stadium i pasientforløpet og sykdommens varighet.
  • Somatiske avdelinger bør ha knyttet til seg tverrfaglig kompetanse som er nødvendig for at de skal kunne følge opp den psykiske tilstanden til somatiske pasienter i spesialisthelsetjenesten.
  • Helsetjenestene må sørge for at også den pårørende blir ivaretatt: Både av hensyn til den pårørende selv – og for å kunne mobilisere den viktige ressursen pårørende kan være for pasienten.

Tekst og foto: Marit Haugdahl