Nå kan du fritt velge sted for rehabilitering

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan fra 1. juli i år velge mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.

Det betyr at pasienter som trenger rehabilitering kan velge mellom offentlige institusjoner og private institusjoner med avtale på nettsiden Velg behandlingssted.

– Vi fortsetter å styrke pasientenes rettigheter og valgfrihet. Retten til å velge hvilken institusjon du ønsker å få rehabilitering på, bidrar til bedre utnyttelse av ressursene og kortere ventetid, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Ifølge departementet er dette allerede praksis flere steder i landet.  Den nye endringen innebærer at alle pasienter nå får denne rettigheten, uansett hvor de bor.

Retten til fritt behandlingsvalg utvides i første omgang til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.