Nå åpner VMH-chatten!

Onsdag 13. mai åpner Chat for hjertesyke, et helt nytt tilbud til deg som vil ha noen å snakke med.

Chat-tilbudet finner du på vmh.no. Det er foreløpig betjent fire ettermiddager i uka:
mandag–torsdag fra kl. 18 til 20.

Da koronaviruset rammet Norge, så styret og administrasjonen i VMH raskt at det var stort behov for informasjon og at pågangen av henvendelser fra GUCHere om koronavirus og andre helserelaterte spørsmål økte markant. Foreningens medlemmer, som befolkningen for øvrig, benytter i stor grad nettbaserte tjenester, og vi tror at en chat-funksjon med mulighet for å både stille spørsmål og chatte med noen anonymt for mange kan være et helsefremmende tiltak.

Chat-tilbudet betjenes av helsepersonell som selv har medfødt hjertefeil. Psykolog Caroline og sykepleierne Thomas og Josefine vil svare på aktuelle spørsmål knyttet til koronavirus, erfaringer med medfødt hjertefeil, og psykisk og somatiske helserelaterte spørsmål. Vi understreker at tilbudet ikke er helsehjelp, men at det er et supplement til VMHs øvrige likepersonstilbud.

Som alle andre likepersoner i VMH, er de som betjener chatten også underlagt taushetsplikt, og de har også signert egne etiske retningslinjer for tjenesten.

Hvem er tilbudet for? Alle med medfødt, genetisk eller tidlig ervervet hjertefeil over 18 år eller deres pårørende. I første omgang varer tilbudet ut juni, og så tar vi en evaluering da.

Hva venter du på? Snakk med oss, chatten finner du nederst til høyre her hjemmesiden.

Les mer om prosjektet:

https://www.dam.no/prosjekter/chat-for-hjertesyke/