Medfødt hjertefeil: Lav risiko for Covid-19

Tidlig i koronapandemien kom OUS Rikshospitalet med anbefalinger om å leve mest mulig i tråd med de generelle anbefalingene til befolkningen. En ny artikkel støtter denne anbefalingen.

Erfaringer fra New York

Ekspertene på medfødt hjertefeil ved OUS Rikshospitalet har ment at det ikke er nødvendig med utvidede tiltak for de aller fleste pasienter med medfødt hjertefeil. En nylig akseptert studie i det anerkjente tidsskriftet Journal of the American Heart Assosiation, av Matthew J Lewis og kolleger ved Columbia universitetet i New York, støtter denne antakelsen.

Les artikkelen: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-10/aha-lro101420.php

I New York City antar man at ca. 20 prosent av befolkningen gjennomgikk en Covid-infeksjon, mens rundt 14 prosent av befolkningen i delstaten fikk sykdommen. Det var til sammen mer enn 10.000 personer innlagte på sykehus.

Få GUCH-ere innlagt

Columbia-universitetet, som ligger i New York, følger 7000 voksne med medfødt hjertefeil. Av disse var det ikke fler enn 53 som var innlagt på sykehus med Covid, altså betydelig færre enn gjennomsnittet for de uten medfødt hjertesykdom.

– «Bare» fire av pasientene døde, alle disse hadde alle svært alvorlige tilstander med betydelig hjertesvikt, sier GUCH-kardiolog Ola Gjesdal (bildet) ved OUS Rikshospitalet.

– Undersøkelsen støtter opp under at vi ikke skal ta lett på Covid-infeksjonen, med at pasienter med medfødt hjertesykdom i mindre grad enn befolkningen for øvrig har vært innlagt på sykehus med Covid. Funnet støtter opp under våre tidligere anbefalinger om at de aller fleste med medfødt hjertesykdom kan leve mest mulig normalt, samtidig som vi alle bør forholde oss til de generelle råd fra Folkehelseinstituttet, utdyper han.

Svensk ekspertstøtte

I Sverige har Mikael Dellborg, overlege ved GUCH enheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, kommentert artikkelen.

– Min tolkning av denne artikkelen er at den bekrefter det bildet vi har sett tidligere, nemlig at det først og fremst er eldre, spesielt eldre menn, som risikerer å rammes alvorlig av Covid-19. Å ha medfødt hjertefeil ser ut til å ha en veldig liten økt risiko, inklusive de med komplekse hjertefeil som for eksempel enkammerhjerter, sier Dellborg.

Les den svenske artikkelen: https://www.hjartebarnsfonden.se/2020/09/18/covid-19-och-guch-sa-har-patientgruppen-paverkats/?fbclid=IwAR0Wsxp755blpkWsRy8_RSa3lRG1hFYzetnvVc-xweYlTVhd4kjy7p_HDII

Møt til kontroll

Funnene i den amerikanske artikkelen kan være en liten trøst nå som antall smittetilfeller øker i Norge. Ved OUS Rikshospitalet har merker man igjen at stadig flere vegrer seg for å reise til Oslo for kontroll og oppfølging. Vi minner om hva ekspertenes råd er her:

«Det er viktig at man nå ikke er så bekymret for å oppsøke sykehus at man unngår å møte til nødvendig kontroll eller innleggelse.»

 

VMHs samleside om korona og medfødt hjertefeil: https://vmh.no/om-korona-og-hjertefeil/