Medfødt hjertefeil og kornavaksine

VMH får en del henvendelser fra voksne med medfødt hjertefeil som lurer på når det blir deres tur til å få koronavaksine.

De har også mange andre spørsmål rundt vaksinen. Vi har ikke noe medisinsk personell, og kan dessverre ikke svare på slike spørsmål. Men det vi kan si, er at Folkehelseinstituttet (FHI) har vært svært tydelige på at deres retningslinjer skal følges, og at det er det fastlegene og de som administrerer vaksineringen i kommunene forholder seg til.

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Noen utsatte grupper

Listen er muligens en skuffelse for de som har forventet at de vil stå høyere oppe på prioriteringslisten. På den annen side er det positivt at de medisinske fagmiljøene mener at pasientgruppen ikke har større risiko for alvorlig forløp av koronasykdom!

De mest utsatte gruppene av medfødte hjertefeil tilhører gruppe 4: personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, herunder kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk). Hvilke grupper eller diagnoser som bør være ekstra påpasselige med å sikre plass i vaksinegruppen, står listet under i en uttalelse fra Arbeidsgruppen for medfødt hjertefeil i Norsk cardiologisk selskap. Er du i tvil etter å ha lest denne, så ta kontakt med din fastlege.

– Har gått bra med alle

Forskning har slått fast at voksne med medfødt hjertefeil ikke ser ut til å være spesielt utsatt for å bli alvorlig syke av Covid-19:

https://vmh.no/medfodt-hjertefeillav-risiko-for-covid-19/

Om de lave tallene skyldes at denne befolkningsgruppen i stor grad har isolert seg mer enn andre under koronapandemien, finnes det ingen god dokumentasjon på, men overlege Ola Gjesdal ved OUS Rikshospitalet understreker følgende:

– I tråd med det vi tidligere har gått ut med, mener vi at risikoen er lav. Vi har hatt flere med Covid-19 i Norge, også i de «alvorlige» gruppene, og det har gått bra med alle, sier han.

Les også Foreningen for hjertesyke barn sin siste koronaoppdatering:

https://www.ffhb.no/aktuelt/nytt-om-korona-2/

Samlesiden til VMH om korona:

Om korona og hjertefeil

 

Uttalelse fra Arbeidsgruppen for medfødt hjertefeil i Norsk cardiologisk selskap:

«Råd angående prioritering av vaksine mot SARS-Cov-19 for pasienter med alvorlig medfødt hjertefeil

I prioriteringsveilederen til Folkehelseinstituttet er enkelte pasientgrupper (6 grupper) prioritert utover den aldersbestemte prioriteringsrekkefølgen for vaksinasjon i Norge. Denne listen inkluderer hjertetransplanterte, men ikke øvrig hjerte- og karsykdom. Listen er mer utfyllende, men det er kun disse seks gruppene som har blitt prioritert.

I Norge er det ca. 10.000 voksne pasienter med medfødt hjertefeil. De fleste av disse er unge, og vil derfor få vaksine relativt sent, ifølge prioriteringsveilederen. For et lite mindretall av disse, vil en moderat til alvorlig lungeinfeksjon kunne gi er økt risiko for alvorlig sykdom og tidlig død.

Dette gjelder pasienter med kun ett hjertekammer hvor blodet renner passivt gjennom lungen (Fontan sirkulasjon), og pasienter med høyt blodtrykk i lungekretsløpet (pulmonal hypertensjon eller Eisenmenger syndrom). Selv en lett lungeinfeksjon kan være farlig for disse pasientene, og man anbefaler derfor rutinemessig vaksine mot influensa og pneumokokker (lungebetennelse). I Norge gjelder dette anslagsvis 400 individer.

Prioriteringsveilederen åpner for vurdering av enkeltpasienter fra lege. Legene i Arbeidsgruppen for medfødt hjertesykdom i Norsk cardiologisk selskap, vurderer at de nevnte tilstandene (Fontan/pulmonal hypertensjon/Eisenmenger) utgjør en slik risiko, og derfor kvalifiserer for prioritet i gruppe 4.

Det er imidlertid ingen dokumentasjon på sikkerhet av vaksinen hos individer med medfødt hjertesykdom, da disse pasientene ikke er inkludert i studier. Man kjenner til at enkelte kan få alvorlige bivirkninger av vaksinen, og vi mangler dessverre erfaring for pasientgruppen vår. Vår fremste ekspertise ved FHI anbefaler imidlertid at alle tar vaksinen.

Vi anbefaler derfor at den enkelte selv må ta stilling til vaksinen. Dersom man ønsker å vaksineres tidlig, må dette organiseres via fastlege og kommunehelsetjenesten.

Det er fremdeles slik at det sikreste er å unngå sykdom. Med økende grad av vaksinasjon i befolkningen, vil man i større grad oppnå flokk immunitet, med mindre risiko for selv å bli syk, også uten vaksine.»

Sist oppdatert: 22. januar 2021

Av: Marit Haugdahl