Mangler kunnskap om tannhelse

Mange kjenner ikke til sammenhengen mellom medfødt hjertefeil og munn- og tannhelse.

En studie utført i Tyskland, publisert i 2018, viser at mange pasienter ikke var klar over at det er en sammenheng mellom munn- og tannhelse og hjertesykdom. Studiet ønsket å se på forekomsten av tannsykdom blant GUCH-pasienter og pasientenes kunnskap om munn- og tannhelse som en risikofaktor for infeksiøs endokarditt (IE).

Om studien

Studien inkluderte 110 pasienter med medfødt hjertefeil, og alle besvarte spørreskjemaer om egen munn- og tannhygiene. I tillegg ble det utført tannhelsesjekk av tannlege. Denne dokumenterte pasientenes munn- og tannhygiene; om det var tenner som trengte behandling, tenner som var mistet grunnet karies og hvor mange hull man hadde. Studien hentet også inn informasjon om hver enkelt deltaker sin medfødte hjertefeil, og hvilke medisinske og kirurgiske inngrep de hadde vært igjennom.

84 prosent pusset ofte nok

Gjennom spørreskjemaet kom det frem at hele 38 prosent av deltakerne ikke var klar over at det er en sammenheng mellom munn- og tannhelse og forekomsten av IE. I tillegg mente 35 prosent av deltakerne at de ikke var tilstrekkelig informert om sammenhengen. 54 prosent kjente ikke til begrepet infeksiøs endokarditt.

Blant pasientene med høyere risiko for IE var tallene bedre; de følte seg mer informert og fulgte de råd som ble gitt. De aller fleste fulgte den tyske tannlegeforeningen sine anbefalinger om å pusse tenner to ganger om dagen, samt bruke tanntråd regelmessig. Blant deltakerne i studien var det hele 84 prosent som pusset tenner to eller fler ganger om dagen. Dessverre så man også at en av fem pasienter med medfødt hjertefeil hadde minst én ubehandlet syk tann, noe som indikerer at munn- og tannhelsen bør bli bedre i pasientgruppen. Blant pasienter med høy risiko kunne man se at en høyere andel pasienter hadde oppsøkt behandling, altså at de var flinkere til å gå til tannlegen.

Manglende kunnskap

Hovedfunnene i studien er at pasienter med medfødt hjertefeil mangler kunnskap om sammenhengen mellom dårlig munn- og tannhelse og IE. Studien peker på at det kan være varierte grunner for dårlig munn- og tannhelse; mange pasienter bruker medikamenter fra de er små som påvirker emaljen fordi de reduserer spyttproduksjonen, og mange har fått behandling på sykehus som har økt inntaket medikamenter, gitt oppkast eller hindret god munn- og tannhygiene. I tillegg har mange et problematisk forhold til sykehus og legebesøk, og kan assosiere tannlegebesøk med dette. Dette forhindrer mange i å oppsøke behandling. En annen ting er frykten for IE, og at tannlegebesøk kan forårsake dette. Mange er også skeptiske til hyppig inntak av antibiotika.

Les også: Hvorfor er god munn- og tannhelse så viktig for voksne med medfødt hjertefeil?