Mange vil bli likeperson i VMH

27. – 29. november arrangerte VMH samling for medlemmer som er interessert i likepersonsarbeid.
Samlingen ble holdt på Holmenkollen Park Hotell, og hele 35 personer var påmeldt.
Det ble et sterkt møte mellom mange i samme båt. Både hjertesyke og pårørende var representert, og aldersspredningen var fra 22 til 61 år. Spesielt gledelig var det at mange nye medlemmer i foreningen deltok.

På programmet sto foredrag om likepersonsarbeid fra psykolog Oddbjørn Sandvik, nylig avgått FFO-leder og organisasjonsmann Knut Magne Ellingsen, VMHs egen Anne Giertsen, Eirin Syversen, Julie Olimstad, og Jan Tore Larsen fra FFHB. Vi fikk belyst likepersonsarbeidet fra mange synsvinkler.
Men aller viktigst var kanskje det sosiale samværet og praten i pausene. Lørdag kveld hadde vi julebord!

Se alle bildene fra kurset og julebordet her.

IMG_4194