LENE OG EMILIE VALGT INN I ECHDO-STYRET

Etter å ha observert den europeiske paraplyorganisasjonen ECHDO på nært hold gjennom et år, ble Lene Osmundsen (25) og Emilie Mikalsen (26) nylig valgt inn i styret. Det gir VMH og FFHB en sterkere stemme i det europeiske nettverket rundt medfødt hjertefeil.

Det er nå ett år siden vi kunne fortelle at Lene Osmundsen og Emilie Mikalsen var innvalgt i arbeidsgruppa som jobber for styret for den europeiske paraplyorganisasjonen for pasientforeninger for medfødte hjertefeil, ECHDO. Lene var VMHs representant, mens Emilie stilte for Foreningen for hjertesyke barn (FFHB). På årets generalforsamling ble de valgt inn som ordinære styremedlemmer.

– Tiden var inne

– Vi hadde jo snakket om å stille allerede i fjor, men da var jeg høygravid, så vi tenkte det var lurt å avvente litt til vi hadde større kapasitet til å bidra og kunne gjøre en ordentlig jobb begge to. Nå har vi fulgt ECHDO over lengre tid og blitt bedre kjent med organisasjonen, så vi følte tiden var inne for å påta oss litt mer ansvar, forteller Lene.

Hun har fått sekretærvervet, men har blitt enig med Emilie at de skal samarbeide om jobben. Nå ser de med spenning frem til neste styremøte, som trolig blir i slutten av august.

Om ECHDO

ECHDO står for European Congenital Heart Disease Organisation. Lene og Emilie ble først introdusert for ECHDO da de holdt et foredrag om FFHBs Kavli-prosjekt under organisasjonens årsmøte på Island i 2019. Kavli-prosjektet hun sikter til er forløperen til det som nå er «Alene sammen – digitale samtalegrupper for ungdom».

På Island traff Emilie og Lene blant annet ECHDOs daværende president Edward Callus, som er psykolog og forsker fra Milano, Italia – en ressursperson som Lene fortsatte å holde kontakten med gjennom sine psykologistudier.

Av: Marit Haugdahl

Billedtekst: Lene og Emilie på Island i 2019. Foto: Privat