Laveste antall organdonasjoner i Norge på ti år

I fjor ble det gjennomført 95 organdonasjoner fra avdød giver ved norske sykehus. Dette er det laveste tallet på ti år, viser tall fra Oslo universitetssykehus.

– Trolig ser vi effekten av et helsevesen som har vært under press i snart to år med pandemi. Vi vet blant annet at færre potensielle donorer er blitt detektert ved intensivavdelingene. Dette kan tyde på at bevisstheten om organdonasjon har gått noe ned på donorsykehusene, samtidig som Covidbehandling og -beredskap tar opp mye kapasitet og ressurser ved sykehusene, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef ved Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding.

De 95 donorene hjalp til sammen 374 pasienter med 404 livreddende organer.

I tillegg var det også en relativt lav andel som sa ja til organdonasjon på sykehuset, 70 prosent.

Les hele pressemeldingen hos Stiftelsen Organdonasjon.

Voksne med medfødt hjertefeil er en av pasientorganisasjonene som står bak Stiftelsen Organdonasjon, og vi har blant annet en fast representant i stiftelsens styre.