Lær deg å leve et friskere liv

Vil du ha overskudd til å leve et friskere liv? Da er dette nettkurset noe for deg.

Studieforbundet Funkis starter 4. februar opp kurset «Å leve et friskere liv» på nett. Kurset pågår i syv uker. Første uka er introduksjonsuke, hvor du blir kjent med det elektroniske verktøyet. Deretter følger 6 uker med nytt kursmateriell hver mandag. Studiestedet er hjemme hos deg selv.

Kurset «Å leve et friskere liv», er utviklet ved Stanford University i USA. I et 5-årig forskningsprosjekt ble «Å leve et friskere liv» evaluert etter at mer enn 1000 personer deltok. Studien viste at de som gjennomgikk programmet, i motsetning til de som ikke deltok, fikk en bedre helseatferd (trening, psykologiske symptomer, mestring og kommunikasjon med leger), bedre helsestatus (selvrapportert helse, tretthet, uførhet, sosialt/rolleaktiviteter og helsebekymringer) og hadde færre dager på sykehus.

Mange mennesker har flere enn en sykdomstilstand, og trenger dermed en bredere oppfølging. Mennesker kan lære seg å ta ansvar for den daglige mestringen av sine symptomer og sin tilstand. Studieforbundet Funkis samarbeider med Sykehuset i Østfold om norsk utgivelse av studiemateriellet og opplæring av kursledere.

Kurset har som mål å gi deltakerne et redskap til bedre å kunne mestre problemer i hverdagen som følge av lidelsen/ funksjonshemmingen, og gjennom dette øke sin livskvalitet.

Les mer