Kurs for unge + for gravide

I høst blir det kurs både for 18 – 26-åringer med medfødt hjertefeil og for gravide med hjertesykdom ved Rikshospitalet.

Først ut er «ungdommene», en gruppe det tradisjonelt har vært vanskelig å få til å melde seg på kurs. VMH samarbeider med Lærings- og mestringssenteret og GUCH-teamet om disse kursene, og anbefaler virkelig både pasienter og pårørende å melde seg på.

Kurset er for alle mellom 18 og 26 år med hjertefeil samt pårørende til en ung voksen som har det.

Når du er barn, tenker du kanskje ikke så mye på at hjertefeilen trenger jevnlig oppfølging. Men når du passerer 18 år, er det ditt ansvar å følge opp. Da kan det være veldig nyttig med et kurs om sykdom og behandling av medfødt hjertefeil. Og ikke minst møte andre i samme situasjon.

Kurset går over to dager, 11. og 12. oktober 2018, med påmeldingsfrist 17. september.

Målgruppe er pasienter med medfødt hjertefeil som er mellom 18 og 26 år og deres pårørende. Kardiologisk avdeling ved OUS Rikshospitalet samarbeider med Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) og Lærings- og mestringssenteret om dette kurstilbudet. Et tverrfaglig team (kardiolog, Guch-sykepleier, sosionom og rådgiver ved Lærings og mestringssenteret) bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap.

VMH inviterer dessuten alle kursdeltakerne til middag og sosial aften torsdag kveld. Dette arrangementet er gratis.

18-26 Invitasjon Kurs okt

I tillegg inviterer Nasjonal behandlingtjenste for hjertesyke gravide ved Rikshospitalet alle som har vært eller blir fulgt opp her på kurs. Dette kurset blir veldig likt Guch-kursene som sykehuset tilbyr (som for eksempel kurset nevnt over), men her vil alt foregå på én dag. Dette av hensyn til at det er nybakte mødre og gravide som kommer.

gravide invitasjon kurs nov

 

Begge kursene foregår ved Rikshospitalet.
Mer informasjon finner du i invitasjonene!
Har du spørsmål? Ring GUCH-sykepleierne på 23 07 38 67.