Kurs for genetisk hjertesyke

Fagenheten for genetiske hjertesykdommer ved OUS Rikshospitalet inviterer pasienter med DCM (dilatert kardiomyopati) LAMIN A/C og deres pårørende til kurs torsdag 24. november.

Kurset arrangeres i samarbeid med Lærings-og mestringssenteret, Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) og Foreningen for hjertesyke barn (FFHB).

Mange pasienter har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

På programmet står blant annet en pasient som forteller om sine erfaringer, informasjon om sykdom og behandling, muskelsykdom og annen type oppfølging ved LAMIN, ICD, mestring og trening, transplantasjon og også oppfølging av hjertesyke gravide. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap.

FFHB inviterer alle kursdeltakerne til sosial aften på Peppes Pizza, Karl Johans gate 1, kvelden før kurset, hvor de spanderer pizza. Her får du møte folk både fra VMH og FFHB. Gi beskjed om du ønsker å delta på dette ved påmelding.

Kurset er åpent for pasienter fra hele landet – se flere detaljer i vedlegget. Påmelding sendes på e-post til lmskkt@ous-hf.no innen 1. november.

BrosjyreDilatertkardiomyopati