Kurs for deg over 40

2. og 3. mars blir det kurs for alle med medfødt hjertefeil fra 40 år og oppover samt for deres nærmeste. Kurset holdes på Rikshospitalet.

Mange pasienter med medfødt hjertefeil har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. Det får de anledning til på dette kurset, som arrangeres av Kardiologisk avdeling i samarbeid med Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) og Lærings- og mestringssenteret ved sykehuset. Dette er et kurstilbud til pasienter med medfødt hjertefeil og deres pårørende.

Et tverrfaglig team (kardiolog, Guch-sykepleier, sosionom og rådgiver ved Lærings og mestringssenteret) bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap.

På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Men det aller mest givende og lærerike er kanskje å møte andre i samme situasjon. Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) inviterer alle kursdeltakerne til middag og sosial aften på kvelden den første kursdagen. Middags-arrangementet er gratis.

Egenandelen for hele kurset er på kun 345 kroner, og gjelder kun for pasienten. Hvis du har frikort trenger du ikke å betale. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du i invitasjonen: Brosjyre mars

Invitasjonen sendes også til alle VMHs medlemmer over 40 år – men man trenger ikke være medlem av foreningen for å delta!