Kurs for deg mellom 30 og 40

 

17. og 18. november blir det kurs for alle med medfødt hjertefeil mellom 30 og 40 år og deres nærmeste. Kurset holdes på Rikshospitalet.

Både i VMH og på dette kurset knytter du kontakter og får et fellesskap med andre i samme situasjon. Her fra VMHs tur i august.

Både i VMH og på dette kurset knytter du kontakter og får et fellesskap med andre i samme situasjon. Her fra VMHs tur i august.

Mange pasienter med medfødt hjertefeil har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. Det får de anledning til på dette kurset, som arrangeres av Kardiologisk avdeling i samarbeid med Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) og Lærings- og mestringssenteret ved sykehuset. Dette er et kurstilbud til pasienter med medfødt hjertefeil og deres pårørende.

Et tverrfaglig team (kardiolog, Guch-sykepleier, sosionom og rådgiver ved Lærings og mestringssenteret) bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap.

På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Men det aller mest givende og lærerike er kanskje å møte andre i samme situasjon. Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) inviterer alle kursdeltakerne til middag og sosial aften torsdag kveld. Arrangementet er gratis.

Egenandelen for hele kurset er på kun 345 kroner, og gjelder kun for pasienten. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Mer informasjon om reise- og oppholdsutgifter finner du i invitasjonen.

Les mer og meld deg på! (ved å klikke på linkene, laster du ned brosjyren/invitasjonen)