Kurs for deg mellom 26 og 40

De populære diagnosekursene i regi av OUS Rikshospitalet fortsetter. I mars inviterer de pasienter mellom 26 og 40 og deres pårørende på kurs.

21. og 22. mars blir det kurs for 26 – 40-åringer med medfødt hjertefeil og deres pårørende: Kurs OUS RH mars 2019

VMH samarbeider med Lærings- og mestringssenteret og GUCH-teamet om disse kursene, og anbefaler virkelig både pasienter og pårørende å melde seg på.

Kurset går over to dager og gir en innføring om diagnoser og behandling av medfødt hjertefeil, Du får også en unik sjanse til å møte andre i samme situasjon.

Målgruppen er pasienter med medfødt hjertefeil som er mellom 26 og 40 år og deres pårørende. Et tverrfaglig team (kardiolog, Guch-sykepleier, sosionom og rådgiver ved Lærings og mestringssenteret) bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sine erfaringer.

VMH inviterer dessuten alle kursdeltakerne til middag og sosial aften torsdag kveld. Dette arrangementet er gratis, men for selve kurset må du betale en liten egenandel.

Påmeldingsfrist: fortløpende, så lenge det er ledige plasser
Kurssted: Rikshospitalet.
Mer informasjon finner du invitasjonen: Kurs OUS RH mars 2019
Har du spørsmål? Ring GUCH-sykepleierne på 23 07 38 67.