Kurs for alle med medfødt hjertefeil

Rikshospitalet inviterer til kurs for alle med medfødt hjertefeil og deres pårørende 12. og 13. mars.
Denne gangen er det åpent for alle, uansett diagnose!

I flere år har Lærings- og mestringssenteret ved OUS Rikshospitalet, i samarbeid med GUCH-klinikken og VMH, avholdt kurs for unge og voksne med medfødt hjertefeil og deres pårørende. Tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode. De får lære mer om sin diagnose, stilt alle sine spørsmål og ikke minst får de endelig blitt kjent med andre i samme situasjon.

Nytt av året er at kurset ikke er forbeholdt en spesiell diagnose, men er åpent for alle. GUCH-sykepleierne deler nå ut invitasjoner til pasienter som er på kontroll eller får annen oppfølging. Men de tar gjerne imot henvendelser fra andre som ønsker å delta!
Mer informasjon om tid, sted, innhold og hvem som kan kontaktes for mer informasjon, finner du i invitasjonen som kan lastes ned her: Invitasjon kurs OUS.
VMH anbefaler alle å delta på dette kurset.