KURS FOR 40+ – IGJEN

Det har tidligere vært lange ventelister når alle over 40 år med medfødt hjertefeil inviteres til kurs ved Rikshospitalet. I oktober blir det nye muligheter!

Da Lærings- og mestringssenteret ved Rikshospitalet inviterte voksne med medfødt hjertefeil og deres pårørende over 40 år til kurs for første gang for et par år siden, ble det raskt fulltegnet. Ventelisten ble fort så lang at arrangørene holdt et nytt kurs for denne målgruppen samme år.

Den 10. og 11. oktober ønskes igjen alle over 40 år med medfødt hjertefeil hjertelig velkommen til todagers kurs på OUS Rikshospitalet. Evalueringene fra deltagerne på tidligere kurs har vært svært gode.

Et tverrfaglig team bestående av kardiolog, Guch-sykepleier, sosionom og rådgiver fra Lærings og mestringssenteret bidrar med sin fagkunnskap. I tillegg vil en erfaren bruker (pasient) dele sin erfaringskunnskap. På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Dessuten inviterer voksne med medfødt hjertefeil (VMH) alle kursdeltakerne til middag og sosial aften torsdag kveld! Dette arrangementet er gratis.

Alle detaljene om program og påmelding finner du i kursinvitasjonen: Brosjyre okt- LMS kurs