Kritisk for unge funksjonshemmede i arbeidslivet

I september kom nye tall på hvor mange funksjonshemmede som er i arbeidslivet – og utenfor. 
– Situasjonen er spesielt kritisk for unge funksjonshemmede, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.  De fire siste årene har andelen unge funksjonshemmede i arbeid falt med 10,5 prosent.

FFO mener den økende ungdomsledigheten gir grunn til bekymring, siden unge med funksjonshemming er spesielt utsatt for utenforskap.
– Den store ledigheten blant unge med funksjonshemming er spesielt urovekkende, sier Elvestad.
Nye tall viser at 43 prosent av funksjonshemmede er i arbeid, sammenlignet med 73 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år.