Korona. Hjertesykdom. Risiko.

Gode råd for livet med korona, hjertesykdom og risiko.

En psykolog som selv har medfødt hjertefeil har skrevet denne artikkelen med kode råd for deg som kjenner ekstra på bekymringer i disse koronatider.

Korona. Hjertesykdom. Risiko. For mange med medfødt hjertefeil er dette ord som skaper enda mer bekymring i disse dager. Å leve med en fremtid med usikkerhet, bekymring for hjertekontroller, arytmier og vondter, er GUCHere* verdensmestere i. GUCHere mer enn andre vet hvor sårbare vi som mennesker er. Mange husker å ha ligget på en intensivavdeling selv, mange vet hvor sårbart livet er. GUCHere jobber med å håndtere det å leve med en kronisk hjertefeil daglig. Når en pandemi treffer oss som nå er det ikke bare voksne med medfødt hjertefeil som kan kjenne seg overveldet av uro og bekymring. Når man i tillegg er vant til å leve et liv som kanskje er ispedd mer uro og bekymring enn for hvermannsen, er det ikke unormalt at det skaper usikkerhet og angst.

Det er krevende å forholde seg til mye usikkerhet. Og dessverre vet vi lite om Covid-19. Det å ikke kunne få svar, hverken fra legen, VMH, Folkehelseinstituttet, google eller regjeringen, er en utfordring for mange. Pandemien legger store belastninger på de som allerede lever med usynlige kroniske sykdommer. «Sykdommen påvirker bare dem i risiko» har kanskje flere hørt fra kollegaer eller bekjente, også glemmer de at de snakker til en GUCHer. Det er krevende tider for mange, og pandemien krever sitt av vår psykiske helse. Denne situasjonen skal vi leve i over tid. Her er noen råd for hvordan håndtere koronapandemien når man har medfødt hjertefeil.

  • Forsøk å unngå negative uttalelser om mennesker «med underliggende sykdommer». Du er viktig og har verdi som du er. Vi har alle verdi.
  • Korona kan utløse følelser av usikkerhet, trussel og sårbarhet. Det er normale reaksjoner på en unormal situasjon. Forsøk å sette ord på hvordan du har det til dine nærmeste, skriv det ned eller få utløp for følelsene på andre måter.
  • Bilder og nyheter kan trigge minner fra sykehus eller medisinske undersøkelser i barndommen. Ha selvomsorg og gjør ting som gir deg trøst og gjør deg godt. Forsøk å skape rom for egentid og hvile i all informasjon og uro. Blir du overveldet av triggere og kjenner på panikk, prøv pusteøvelser, distraher deg selv eller bruk avspenningsteknikker. Spotify og YouTube har flere puste- og avspenningsøvelser.
  • Følg retningslinjene og vær forberedt. Ta kontakt med legen din om du er usikker eller lurer på hva som kan være lurt å gjøre. Fastlegen kan gi svar, eller så kan kardiologen din konfereres. Våg å spørre helsevesenet.
  • Sørg for at helsen din følges opp. Ikke unngå å ta kontakt med lege eller sykehus om du opplever at noe ikke er som det skal.
  • Minn deg selv på at alt har en ende. Det vi gå over. Du har verdi og du betyr noe.
*GUCH – engelsk begrep for voksne med medfødt hjertefeil.

 

LES OGSÅ:

Om å ivareta seg selv og barna
Foreningen for hjertesyke barn har hatt ny «spørretime» på Skype, denne gangen med psykologene Silja Berg Kårstad og Torun Vatne, som sier noe om hvordan vi kan snakke med barn om korona og om følelser, og hvordan vi kan ivareta kontakt og trygghet i disse litt spesielle tider.

Her er lenken: https://www.ffhb.no/aktuelt/folelserogreaksjoner/

Samleside om GUCH og korona:

https://vmh.no/om-korona-og-hjertefeil/