Korona: GUCH og delvis åpning av samfunnet

Er det farlig for en med medfødt hjertefeil å jobbe i barnehage? Tør jeg sende barna mine på skolen når jeg selv er i risikogruppen?

Her er vurderingen av risiko i forbindelse med delvis åpning av samfunnet fra GUCH-teamet ved OUS Rikshospitalet, oppdatert 18. mai 2020. Vurderingen slår fast at de aller fleste anbefales å jobbe som normalt, eventuelt med tilpasninger på lik linje med befolkningen for øvrig. Og barn av GUCH-pasienter bør gå på skole og barnehage:

Vurdering av risiko i forbindelse med delvis åpning av samfunnet 

Hva vet vi:

 • Det er nå lav sannsynlighet for smitte med Covid-19 på grunn av redusert forekomst av virus i samfunnet og økt oppmerksomhet på problemet i befolkningen.
 • Nåværende situasjon, med en lav risiko for å bli smittet, vil være til stede i samfunnet i lang tid, trolig minst et par år.
 • Det går bra med de aller fleste som smittes, dette gjelder også de med medfødt hjertesykdom.
 • «Hjerte-kar sykdom» i de generelle anbefalingene er ikke det samme som medfødt hjertesykdom. Begrepet viser først og fremt til eldre med trange kransårer (koronarkar) med angina og hjerteinfarkt. Det er trolig hovedsakelig fordi dette er sykdommer som rammer eldre.
 • Det er fremdeles kun pasienter med Fontan sirkulasjon og de med pulmonal hypertensjon som anses å være i risikogruppen for alvorlig forløp av Covid-19 infeksjon.
 • Den generelle anbefalingen om at alle skal være hjemme ved luftveissykdom vil redusere risiko for smitte i samfunnet.
 • Det kan komme lokal oppblomstring av infeksjonen, slik at vi anbefaler alle å følge med, og tilpasse seg endringer.

Hvilken vurdering må hver enkelt gjøre:

Ulempene ved strenge tiltak for en selv og familie må veies opp mot risikoen for å bli smittet, og risikoen for å bli alvorlig syk dersom man blir smittet. Risikoen er liten, og nåværende situasjon kan komme til å vare i svært lang tid.

Våre råd:

 • Pasienter med Fontan sirkulasjon eller pulmonal hypertensjon bør ikke utsette seg for smittefare ved å jobbe med smittede pasienter (helsevesenet) eller smittede pårørende (dersom mulig).
 • Risikoen ved å være i jobb for øvrig anses minimal. Det anbefales fortsatt god håndhygiene, og sosial distanse også i jobbsammenheng der dette er mulig. Hensikten med anbefalingen er å beskytte enkeltindivider gjennom å hindre spredning i samfunnet, den enkelte kontakt er ikke spesielt risikabel.
 • De aller fleste anbefales derved å jobbe som normalt, eventuelt med enkelte tilpasninger på lik linje med befolkningen for øvrig.
 • Barn av GUCH-pasienter bør gå på skole og barnehage.
 • Det er trygt å fly innenlands i forbindelse med nødvendig kontroll eller innleggelse.

Råd ved lokale utbrudd:

Ved mindre utbrudd i lokalsamfunnet, kan det vurderes midlertidig strengere tiltak.

GUCH-enheten OUS-Rikshospitalet, 18.05.20

Les mer: Samleside om korona og voksne med medfødt hjertefeil