Katrine skal studere psykososial status

Katrine Onshuus Eriksen (bildet) fra GUCH-klinikken på Rikshospitalet har fått støtte til et kartleggingsprosjekt om psykososial status hos voksne med medfødt hjertefeil.img_8767

Tidligere i høst skrev vi om mastergradsarbeidet til Katrine Onshuus Eriksen og det store forskningsprosjektet om livskvalitet for folk med hjertefeil over hele verden.

Nå har GUCH-sykepleieren fra Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet fått støtte til et kartleggingsprosjekt om psykososial status hos voksne med medfødt hjertefeil.

Hensikten er å utvide kompetansegrunnlaget, slik at den helhetlige ivaretakelsen av disse pasientene blir bedre. Det dreier seg om å sikre gode overganger, se det enkelte mennesket og ivareta hele individet. Prosjektet samarbeider med nøkkelkompetanse i både Belgia, København og London, skriver FFHB på sine hjemmesider.

To andre prosjekter fikk også støtte fra Forskningsstiftelsen i denne omgang.

– Vi er opptatt av å få frem mer forskning og å sikre større spredning på forskningen på feltet medfødt hjertefeil, sa generalsekretær Helene Thon på vegne av Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen da årets støtte ble delt ut på samarbeidsmøte for barnekardiologer tirsdag 22. november.

I år er det tredje gangen Foreningen for hjertesyke barn Forskningsstiftelsen gjør tildeling, og tilsammen er det så langt delt ut 1,8 millioner kroner i støtte til prosjekter rettet mot både nyfødte, barn, unge og voksne med medfødt hjertefeil.