Kan forskning gi tryggere hjertepasienter?

 

Mange pasienter beskriver usikkerhet, engstelse og mangel på oppfølging om de skulle føle seg dårlig den første tiden etter at de er kommet hjem fra sykehuset.

Irene Lie er forsker og intensivsykepleier ved Senter for Pasientnær hjerte- og lungeforskning ved Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Oslo universitetssykehus. Hun har skrevet et blogginnlegg på forskning.no om hvordan det går det med hjertepasientene når de kommer hjem fra sykehuset.

Voksne hjerteopererte pasienter som har gjennomgått en stor operasjon reiser gjerne hjem etter en ukes tid. Hvis du som er nyoperert føler deg dårlig må du kontakte fastlege eller ringe legevakt. Noen opplever at det er tyngre å puste, kjenner hjertet hopper litt i utakt eller har spørsmål om hjertemedisiner, livsstil eller har andre spørsmål når de kommer hjem.

Hvert år deltar Oslo universitetssykehus i Nasjonalt kunnskapssenter sin landsomfattende spørreundersøkelse (PasOpp) blant voksne pasienter om deres erfaringer med døgnopphold ved sykehusene i Norge. Undersøkelsene fra de siste fem årene viser at det er mye bra med sykehusoppholdet. Men utskrivelsesfasen og overgangen hjem er ikke bra!

Forskning viser det samme resultatet for flere pasientgrupper, som for eksempel pasienter med hjertesvikt og pasienter som har blitt utblokka (PCI).

Det som er urovekkende, ifølge blogginnlegget, er at pasientene blir hyppig reinnlagt på sykehus, spesielt første måned etter at de er kommet hjem. Dette er en ekstra belastning som skaper mer utrygghet. Nå testes nye tiltak for bedre oppfølging av pasientene.

Les hele dette blogginnlegget på Forskningssykehuset, forskning.no