Inkludering og mangfold på dagsorden

VMHs styreleder Kari Anne Pedersen deltok nylig på et webinar om inkludering og mangfold i frivilligheten i regi av Frivillighet Norge.

– Dette er et tema VMH er opptatt av, og som det nye styret skal gå mer i dybden på, sier Kari Anne.

Det er en kjent sak at personer med ikke-vestlig bakgrunn er mindre representert i frivillig sektor, og da særlig som medlemmer i organisasjoner.

– Vi i VMH ser at vi har få medlemmer med minoritetsbakgrunn, og ønsker å finne ut hva vi kan gjøre for å også være en aktuell forening for voksne med medfødt hjertefeil med en annen kulturell bakgrunn enn den helnorske, sier Kari Anne. Som en start på dette arbeidet deltok hun nylig på webinaret «Mangfold i Frivilligheten» i regi av Frivillighet Norge. Her ble det blant annet snakket om viktigheten av at foreningen blir bevisst på hva som kan være barrierer for at personer med minoritetsbakgrunn melder seg inn, og hva foreningen faktisk gjør for å være en aktuell organisasjon for disse personene.

– Vi ble utfordret på som vi faktisk har en konkret plan for inkludering og vekst hos oss. Dette blir et tema i det videre arbeidet til VMH, og allerede på neste styremøte skal vi behandle en sak som hvorvidt vi skal signere Mangfoldsplakaten, forteller Kari Anne.

Les mer:
https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/nysgjerrig-modig-og-mangfoldig/