Koronavirus og hjertesyke gravide

Informasjon om koronavirus og hjertesyke gravide.

Utarbeidet av «Nasjonal behandlingstjeneste for hjertesyke gravide» ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet: Kardiologisk avdeling, Fødeavdelingen og Avdeling for anestesi.

Oppdatert: 20. mars 2020

Den nye situasjonen med koronavirus og koronavirus-sykdom (COVID-19) skaper naturlig nok mye frykt i befolkningen generelt, og i enda større grad hos personer i risikogrupper. Hjertesyke gravide er i risikogruppe på grunn av hjertesykdommen og ikke på grunn av svangerskapet. Grad av risiko vil selvsagt variere, avhengig av type hjertesykdom.

Personer i risikogrupper bør vise ekstra varsomhet og være nøye med å følge de nasjonale rådene for å hindre spredning av viruset. Det er ingen økt risiko for å bli smittet på grunn av hjertesykdommen, men personer som har utviklet hjertesykdom har en noe øket risiko for å få et mer alvorlig COVID-19-sykdomsforløp. Anbefalingene om hvordan man skal oppføre seg dersom man utvikler symptomer og anbefalingene om hvem som skal testes for korona forandrer seg stadig, og man må til enhver tid følge de gjeldende nasjonale retningslinjene.

Ved kontakt med helsevesenet er det viktig å opplyse om at man er i risikogruppe.

På hjemmesidene til Folkehelseinstituttet (FHI), www.fhi.no, og på www.helsenorge.no er det oppdatert informasjon om risikogrupper, hvem som skal testes og om svangerskap og COVID-19.

Risikogrupper:

Hjertesyke gravide med ervervet eller medfødt hjertefeil. Avhengig av type hjertefeil, varierer risikoen. Se egen informasjon om medfødt hjertefeil https://vmh.no/coronavirus/.

Hjertesyke gravide med genetisk hjertesykdom.  Se egen informasjon om genetiske hjertesykdommer. https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/kardiologisk-avdeling/informasjon-om-korona-ved-genetiske-hjertesykdommer

Hjertesyke gravide med pacemaker eller hjertestarter. Vi anbefaler at denne pasientgruppen behandles som en risikogruppe.

Hva hvis du blir syk?

Det er fastlege, legevakt eller sykehus som tar virustest ved mistanke om smitte.

Testing kan være ulikt organisert i de ulike kommunene rundt i landet. Av hensyn til andre skal man ikke møte opp uten avtale, men ringe telefonnummeret som er oppgitt på kommunens hjemmeside (korona-telefon). Mer informasjon om fødeavdelingen og restriksjoner i forbindelse med korona-situasjonen, samt kontaktinformasjon, se:

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen#fode–og-barselseksjonene-pa-ous-innforer-en-rekke-tiltak-pga-koronasituasjonen

Rikshospitalet 20/3-20

Vibeke M. Almaas. Mette Estensen. Ingvil Krarup Sørby. Eldrid Langesæter.

LES MER Om korona og hjertefeil