Korona: – Ikke økt risiko for å bli smittet

Det er ikke økt sannsynlighet for at GUCH-pasienter blir smittet av covid-19, tvert imot.

Det sier GUCH-kardiolog Ola Gjesdal ved OUS Rikshospitalet.

– De fleste er så klar over sin egen sårbarhet, eller overvurderer denne, at de tar større hensyn enn befolkningen for øvrig til de restriksjoner som er anbefalt, sier han.

Men dersom man først blir smittet, er det trolig økt sannsynlighet for alvorlig forløp.

– Publiserte data så langt sier ingen ting om pasienter med medfødt hjertesykdom som en spesielt utsatt gruppe, og rapporter fra kolleger i Italia har ikke indikert noen spesiell fare for våre pasienter, beroliger Gjesdal.

– Og for de aller fleste av GUCH-pasienter som eventuelt blir smittet, vil det også gå bra. Sannsynligvis er det andre faktorer, som hvordan kroppen reagerer på infeksjonen, som avgjør hvorfor noen blir så veldig syke, legger han til.

Dette er i tråd med anbefalingene som GUCH-klinikken (GUCH er en engelsk forkortelse for voksne med medfødt hjertefeil) tidligere har kommet med og de generelle anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, også for sårbare individ.

Ola Gjesdal. Foto: OUS Rikshospitalet.

Tilfeldig samvariasjon

Det er i studier funnet en økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 ved kjent kardiovaskulær sykdom, som for eksempel høyt blodtrykk og mulig også kransåresykdom. Dette er tilstander som er sterkt assosiert med høy alder, og høy alder er det som først og fremst har kjennetegnet de som er blitt mest alvorlig syke. De som står bak studiene konkluderer derfor med at dette er tilfeldig samvariasjon og ikke en direkte årsakssammenheng.

Høyt blodtrykk og kransåresykdom er ikke tilstander som kjennetegner den relativt unge GUCH-befolkningen.

– Tvert imot er de fleste GUCH-pasientene unge, nesten ingen røyker, og de fleste har en sunn livsstil, sier Gjesdal. Det finnes ikke data på de som eventuelt har høyt blodtrykk på grunn av koarktasjon, men GUCH-ekspertene mener sannsynligheten er stor for at de ikke har samme risiko.

LES MER: SAMLESIDE OM KORONA

Kan unngå varig skade

Det finnes også studier på at folk som har fått covid-19 har utviklet myokarditt (hjertemuskelbetennelse). Det er ikke overraskende. Veldig mange virusinfeksjoner kan påvirke hjertemuskulatur og gi myokarditt, også koronavirus.

En artikkel på forskning.no beskriver hvordan covid-19 kan snike seg inn i selve hjertemuskelen og skade den. Hjerteforsker og overlege Maja-Lisa Løchen ved UiT – Norges arktiske universitet sier til forskning.no at skaden kan skyldes at celler dør. Men det kan også skyldes andre faktorer.

– Det at det er et utslipp av enzymer/troponin er ikke nødvendigvis et uttrykk for at celler dør, slik Løchen siteres å ha sagt. Troponinutslipp kan også være utrykk for at cellene skades, eller at hjertet strever slik det vil gjøre dersom man ligger på respirator med kraftig lungebetennelse, forklarer Ola Gjesdal. Og det behøver ikke bety at det blir varige skader.

Han har ikke sett data på økt risiko for at kransårer tetter seg i forløpet av koronasykdom, men dersom kransårene er trange fra før kan man lettere få hjerteinfarkt ved tilstander som gir lavt blodtrykk og lav oksygenmetning – som veldig syke koronapasienter ofte har.