Hva skal til for at du har det bra?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har fått midler fra Helsedirektoratet til blant annet å gjøre en undersøkelse om hva som skal til for å ha det bra når man lever med funksjonshemming eller kronisk sykdom.

FFO har erfart at mange kronisk syke og funksjonshemmede opplever å ha dårligere livskvalitet enn andre. En undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå viste nylig at funksjonshemmede er blant de med dårligst livskvalitet, sammen med arbeidsledige, uføre, psykisk syke og homofile. Likevel er det slett ikke likhetstegn mellom det å ha en kronisk sykdom eller funksjonshemming og det å ha dårlig livskvalitet!

Nå vil FFO undersøke blant annet hva funksjonshemmede og kronisk syke mener er det viktigste for å ha et godt liv. De vil også forsøke å finne ut av hvilke mestringsstrategier som er vanlig å bruke når man kjenner seg nedstemt, deprimert eller engstelig.

Undersøkelsen er ment for funksjonshemmede og kronisk syke over 16 år, og er anonym. Svarfristen er 12. november.

Delta her!