Hjerterehabilitering i 2023

LHL-sykehuset på Gardermoen inviterer voksne med medfødt hjertefeil til rehabiliteringsopphold i uke 3, 19 og 39 i 2023.

Årets siste GUCH-inntak med egen gruppe for voksne med medfødt hjertefeil starter opp i uke 41, altså 10. oktober. Men hvis man skal klare å sette av fire uker til egen helse og utvikling, er det kanskje greit å ha litt tid til å planlegge. Så til alle som lurer, har ønske om et nytt opphold, eller kanskje aldri har prøvd men vurderer å søke: LHL-sykehuset på Gardermoen har GUCH-inntak i uke 3, 19 og 39 i 2023. Det melder inntakskoordinator Åse Kirsten Stiegler.

Rehabilitering – hva er det?

VMH får ofte spørsmål om hva rehabiliteringstilbudet på LHL-sykehuset innebærer, spesielt fra nye medlemmer.

Det finnes mange rehabiliteringstilbud i Norge, men LHL-sykehuset Gardermoen så vidt oss bekjent det eneste som har hjerterehabilitering spesielt tilpasset voksne med medfødt hjertefeil, eller GUCHere, som det også kalles. Avdelingen er eneste sykehusgodkjente døgnbaserte hjerterehabiliteringsavdeling i Norge.

På rehabiliteringsavdelingen har de et stort og erfarent team som har mange års erfaring med pasientgruppen. Tilbakemeldingene fra brukerne er helt suverene.

Dette skriver avdelingen selv om rehabiliteringsoppholdet:

«Gjennom oppholdet får du aktiv opptrening, kostholdsveiledning, bistand i utfordringer knyttet til jobb, hjelp til å takle stress med mer. Underveis får du støtte fra et tverrfaglig team som består av leger, sykepleiere, psykolog, fysioterapeuter, idrettspedagoger, arbeidskonsulent, kostholdsveileder og klinisk ernæringsfysiolog.

Oppholdet gir deg gode muligheter til å utveksle erfaring med andre som er i samme situasjon og prøve ut nye aktiviteter i naturskjønne omgivelser, i svømmebassenget, gymsalen og i ulike treningsrom. På treningskjøkkenet får du testet ut, og praktisere, kostholdsråd som blir gitt under oppholdet.»

Kunne du tenke deg å prøve?

Avdelingen tar inn nye pasienter hele året, men dersom du søker når det er GUCH-inntak vil du treffe mange som også har medfødt hjertesykdom, noe som gjør at du mest sannsynlig får enda større utbytte av oppholdet. Hvert opphold varer i fire uker, og søknadsfristen er én måned før inntaket. Rehabiliteringstilbudet vårt dekkes i sin helhet av det offentlige – det er ingen egenandel. Behandlingen er en del av Fritt behandlingsvalg.

Hjerterehabiliteringen ved LHL-sykehuset Gardermoen holdt tidligere til på Feiring og het da Feiringklinikken.

Vil du vite mer: Kontakt inntakskoordinator Åse Kirsten Stiegler, telefon 67023602/67023410, epost ase.kirsten.stiegler@lhl.no

 

Les om Hjerterehabilitering ved LHL-sykehuset (søknadsskjema, kriterier, innhold med mer):

https://www.lhl.no/gardermoen/rehabilitering/hjerterehabilitering/

Les om da Eirin var på rehabilitering våren 2021

https://vmh.no/pa-innsiden/