Tid for Hjerterehabilitering

LHL-sykehuset Gardermoen er de eneste i Norge som har hjerterehabilitering spesielt tilpasset voksne med medfødt hjertefeil.

På rehabiliteringsavdelingen har de et stort og erfarent team som har mange års erfaring med pasientgruppen. Tilbakemeldingene fra brukerne er helt suverene.

Kunne du tenke deg å prøve?

Det er et inntak i uke 7 i 2021, der er det i begynnelsen av desember var tre plasser ledig.

Det planlegges også inntak i uke 23 og uke 39 i 2021, hvor det foreløpig er mange plasser ledig. Søknadsfrist en måned før inntaket.

Gruppene er normalt på 15 GUCH-pasienter. GUCH er for øvrig den engelske betegnelsen på voksne med medfødt hjertefeil.

Mer informasjon

Om tilbudet, søknadsskjema med mer 

Har du spørsmål?

Kontakt inntakskoordinator Aina Solbakken

Telefon 92611020, epost aina.solbakken@lhl.no

Hjerterehabiliteringen ved LHL-sykehuset Gardermoen holdt tidligere til på Feiringklinikken.

 

Jeanett Isachsen er en fornøyd bruker:

– Feiring endret livet mitt