Hjertebarnet – i posten

Fra og med nummer 2/2016 får alle medlemmer i Voksne med medfødt hjertefeil tilsendt Hjertebarnet i posten.

Magasinet Hjertebarnet kommer ut fire ganger i året og sendes til alle medlemmene i vår søsterforening Foreningen for hjertesyke barn, samt til sykehus, helsepersonell, organisasjoner, myndigheter og politikere. Og nå får altså du det også!

Vi ser at vi i VMH har begrenset tid og ressurser til å videreformidle all relevant informasjon om det å leve med medfødt hjertefeil. I Hjertebarnet er det mye godt stoff som også er aktuelt og relevant for voksne med medfødt hjertefeil. Vi ønsker å gi våre medlemmer så mye og god informasjon som mulig, og har derfor bestemt oss for å sendet ut Hjertebarnet i posten til alle medlemmer. Det ble besluttet på vårt styremøte i februar, at: «Hjertebarnet skal sendes i papirutgave i posten til alle betalende medlemmer som en medlemsfordel.»

Hjerterom er Voksne med medfødt hjertefeils egne sider i bladet Hjertebarnet. Vi vil fortsatt sende ut Hjerterom elektronisk til medlemmene, samt legge dem ut her på hjemmesiden.
Alle gamle utgaver av Hjerterom finner du elektronisk her.

Dersom du mot formodning ikke ønsker å motta Hjertebarnet i posten, sender du oss en e-post og gjør oss oppmerksomme på dette.