Fra hjertebarn til hjerte-voksen

I et blogginnlegg på Oslo Universitetssykehus eget nettsted Ekspertsykehuset, handler det denne måneden om oppfølging av voksne med medfødt hjertefeil.

Pasienter med medfødt hjertefeil har ofte tilbrakt mye tid på sykehus i løpet av barne- og ungdomstiden. Dette er noe som kan ha hatt stor betydning for utvikling av psykososiale problemer. De unge er i ferd med å bli voksne og de skal flyttes fra barneavdeling til voksenavdeling. Alt det trygge og kjente som har fulgt dem og de pårørende over år skal byttes ut, innleder ekspertene med. Ekspertene er denne gangen GUCH-sykepleier Katrine Onshuus Eriksen og sosionom Kari Raftevold Grodås.

Ungdomstiden er ofte en sårbar periode. Ungdommene er i ferd med å bli voksne, de skal ta stadig mer ansvar for seg selv, sin helse og oppfølging av hjertefeilen, fortsetter de to.

Les bloggen her