Helsearbeider, medfødt hjertefeil og korona

Mange ønsker gode råd om kombinasjonen helsearbeider, medfødt hjertefeil og korona.

Er du helsearbeider og har en medfødt hjertefeil, eller har noen med medfødt hjertefeil i nærmeste familie, er du kanskje ekstra bekymret nå. GUCH-enheten ved OUS Rikshospitalet opplyser at rådene for risikogruppen er som for befolkningen for øvrig, men man frarådes å jobbe direkte med pasienter med bekreftet koronasmitte.

Vi har fått en del spørsmål de siste ukene. En hjelpepleier lurer på om hun tør å komme tilbake på jobb på sykehjemmet der hun arbeider etter permisjonen, en annen arbeider på sykehus og er redd for å få med seg smitte hjem til sin tenåringssønn med alvorlig medfødt hjertefeil, mens andre frykter at de skal bli omplassert og ende opp i førstelinjetjeneste, altså at de må arbeide med koronasyke pasienter.

Dessverre er Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) en pasientorganisasjon uten andre ansatte enn daglig leder. Vi kan dessverre ikke gi medisinskfaglige råd. Vi kan imidlertid hjelpe deg litt på vei.

Helsedirektoratets anbefalinger

Torsdag 26. mars publiserte Helsedirektoratet «Anbefaling til arbeidsgivere om helsepersonell med risiko for å bli alvorlig syke med covid-19», som er verdt å lese. Her står det tydelig at arbeidsgivere så langt som mulig bør skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av koronavirus (SARS-CoV-2).

Les anbefalingene fra Helsedirektoratet

Fra en sykepleier med hjertefeil

Vi anbefaler denne artikkelen skrevet av en GUCH-sykepleier som selv har medfødt hjertefeil ved Standford i California, USA. Artikkelen er publisert på hjemmesiden til Adult Congenital Heart Assiciation.

COVID-19 and the Impact on ACHD Patients

Spør ekspertene

Arbeidsgiver og fastlegen er rette instans for å diskutere ditt arbeidsforhold i lys av koronasituasjonen. Dersom du føler at dette ikke strekker til, kan du sende en epost til GUCH-teamet ved OUS Rikshospitalet:

guch@rikshospitalet.no

Du kan også sende inn spørsmål til eksperttjenesten hos Foreningen for hjertesyke barn:

https://www.ffhb.no/spor-eksperten/

Her finner du også oversikt over tidligere stilte spørsmål.

LES OGSÅ: SAMLESIDE OM KORONA OG MEDFØDT HJERTEFEIL

Råd til risikogrupper

Vi minner også om de generelle rådene til folk i risikogruppene:

  • Hold deg hjemme så mye som mulig
  • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege
  • Hold avstand til andre og unngå folkemengder
  • Begrens offentlig transport dersom det er mulig
  • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp
  • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe
  • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker covid-19), begrens samværet
  • Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for hjemmekontor og tilrettelegging for videokonferanser