GUCH-kongress på Kypros

Den kypriotiske GUCH-organisasjonen ACHDAC er vertskap for den 21. ECHG-kongressen, som avholdes i månedskiftet mai/juni.

European HeartConference

Stedet er badebyen Limassol på Kypros.

ACHDAC synes dette er en flott måte å feire at de har eksistert som pasientorganisasjon i 10 år. Mottoet for årets kongress er «TRAIN  WITH YOUR HEART». På programmet står foredrag og workshops med bidragsytere både fra Kypros og andre land. Det fullstendige programmet er akkurat ferdigstilt. De har invitert helsepersonell som er spesialisert i medfødt hjertefeil, pasienter og spesialtrent ambulansepersonell for å få en mer praktisk tilnærming til programmet. De vil dele ny kunnskap om blant annet medfødte hjertefeil og medisinsk utstyr.

Det blir også et omfattende «fritidsprogram» med blant annet skattejakt og flotte premier. Arrangøren skriver i invitasjonen at «The  congress will be  a Heart Trip  to  Embrace  you  with  our  Hearts»

GUCH-kongressen varer i nesten en hel uke, fra 31. mai til 5. juni i år. Det koster 270 Euro å delta. I tillegg kommer reisen til Kypros.

All informasjon du trenger, inkludert program og påmeldingsskjema, finner du her:

Kongressen har også egen Facebookside:

Voksne med medfødt hjertefeil har sendt delegater til denne konferansen ved tidligere anledninger, blant annet i 2014.
I år har styret i VMH valgt å ikke ta kostnaden ved å sende representanter til kongressen, da vi har et kostbart landsmøte foran oss, og flere aktiviteter for medlemmer i Norge som vi ikke har sikker finansiering til.

Vi oppfordrer likevel alle som har lyst til å delta om å melde seg på for egen regning. Gi beskjed til Marit om du melder deg på. Etter søknad til styret vil vi vurdere å dekke deler at deltakeravgiften. I delegathåndboka finnes en rekke lokale, regionale og nasjonale steder man kan søke om støtte fra. Du kan også kontakte Marit dersom du trenger tips til en eventuell søknad om støtte.

Hver foreningen kan sende maks 3 delegater. Det betyr at hvis noen fra VMH reiser dit så representerer de VMH!

European HeartConference