God tannhelse er viktig

God tannhelse er ekstra viktig for personer med medfødt hjertefeil. Grunnen er at munnen til vanlig er stappfull av bakterier, og god tannhygiene reduserer risikoen for bakterieoverføring til et minimum.

Risikogrupper som bør ta antibiotika forebyggende mot endokarditt

Risikogrupper som bør ta antibiotika forebyggende mot endokarditt inkluderer:

  • personer med kunstige hjerteklaffer
  • personer som tidligere har hatt endokarditt
  • personer med ikke-korrigert eller ikke fullstendig korrigert cyanotiske hjertefeil, herunder kirurgisk konstruerte karforbindelser (shunter)
  • personer med komplett reparerte medfødte feil (enten kirurgisk eller med kateterbasert intervensjon) i de første seks månedene etter inngrepet
  • personer med korrigerte hjertefeil og som har restdefekter i tilknytning til operasjonsstedet med kunstig innsatt materiale (for eksempel en patch)
  • hjertetransplanterte med klaffeproblemer

Hva er endokarditt?

Hjerteveggen består av tre lag. Det innerste laget, årehinnen, kalles endokard. Betennelse i dette laget og i hjerteklaffene kalles endokarditt. Endokarditt, eller infeksiøs endokarditt, er altså en bakteriebetennelse i årehinnen inne i hjertet.

Hva bør jeg selv gjøre?

Puss tennene to ganger om dagen og bruk tanntråd.
Ta ekstra fluor hvis du har økt risiko for tannråte.
Gå regelmessig til tannlegen.
Husk å gi tannlegen beskjed om at du har medfødt hjertefeil.
Spør legen eller sykehuset om du trenger antibiotika ved tannbehandling.

Må jeg betale tannlegen selv?

Det finner du mer om i avsnittet «Tannbehandling» under Økonomisk støtte.

I munnen og rundt tennene er det tynne slimhinner og tannkjøtt der blodårer ofte ligger nær overflaten. Friske mennesker har større motstandskraft mot sporadiske bakterieforekomster i blodet enn syke. For mennesker med medfødt hjertefeil er slike bakterieinvasjoner i blodet spesielt farlig siden det kan resultere i betennelse i selve hjerteveggen (endokarditt). Antibiotika gis forebyggende før visse typer tannbehandling, på grunn av risikoen for endokarditt.

Cyanotiske hjertefeil kan fra fødselen av ha ført til dårlig emalje, noe som igjen kan føre til tenner som er vanskeligere å holde rene, og dermed lettere får hull.
Også enkelte medisiner, som blodtrykksmedisiner, kan føre til problemer med tennene.

For ikke så lenge siden fikk alle med medfødt hjertefeil beskjed om å ta antibiotika i forbindelse med inngrep hos tannlegen. Nye retningslinjer ble vedtatt av norske kardiologer i 2008, og sier at kun de mest risikoutsatte gruppene skal gjøre dette nå. God tannhygiene er for mange viktigere enn forebyggende bruk av antibiotika. Kun de som har høy risiko knyttet til endokarditt skal ha forebyggende antibiotika i forbindelse med tannbehandling som medfører blødning (tanntrekking, fjerning av tannstein osv.). Rådene gjelder også andre inngrep som skader slimhinnen i munnen eller halsen. Dette inkluderer piercing – som for øvrig frarådes hvis man har medfødt hjertefeil. Rådene gjelder også ved alle kirurgiske inngrep i infisert kroppsvev.
Personer i risikogruppen vil trolig få beskjed om dette på sitt sykehus. Dersom du er usikker på hva som gjelder for deg, spør legen din eller sykehuset ditt. Selv om hovedansvaret ligger hos de helsefaglige er det lurt å gi beskjed dersom du tilhører risikogruppene. Det er bedre å si ifra en gang for mye enn en gang for lite. Dette er særlig viktig å huske på hvis du for eksempel bytter tannlege.