Nytt år, nye webinarer

Nytt år betyr nye webinarer i regi av VMH. Vi planlegger å arrangere ett webinar i måneden fremover.

På tampen av 2020 arrangerte VMH to webinarer – ett med psykiater og indremedisiner Ingvard Wilhelmsen 24. november og et sosialt webinar for å skape hyggelig julestemning, med julelotteri og musikalske innslag den 10. desember.

18. januar blir det webinar om psykisk helse og kronisk sykdom. Psykologspesialist Ingrid Hyldmo fra Diakonhjemmet sykehus skal besvare følgende problemstilling: Hvordan er det å være kronisk syk og samtidig se frisk ut? Hvordan arbeide selv med utmattelse og det flere kaller å være «hjertesliten»? Kan vi oppnå bedre mestring i livssituasjonen?

16. februar er overskriften «Psykiske plager ved hjertefeil». Psykolog Caroline Rostrup (Rask psykisk helsehjelp og forebyggende psykisk helse) skal snakke om hva som kjennetegner gruppen voksne med medfødt hjertefeil spesielt og hvilke psykiske plager som er vanligst. Det inkluderer angst, depresjon og psykiske reaksjoner på et liv med hjertefeil. Rostrup vil forsøke å gi noen verktøy for hvordan man kan mestre psykiske plager og livet med en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil

16. mars: «Ro i uro». Flere er av den oppfatning at livsmestring handler om å eie en spesiell personlighet og/eller ferdighet. Foredraget «Å eie ro i uro» setter fokus på at livsmestring handler like mye om å ha tenkt igjennom strategier for endring og ikke minst ha konkrete metoder for ro når livet røyner på. Til dette webinaret kommer Anette Myrvang, rådgiver i spesialisthelsetjenesten og grunder av FinneUT. Noen vil kanskje kjenne henne igjen som breføreren på VMHs brevandring på Svartisen i 2013.

Alle webinarene er gratis for VMHs medlemmer. Følg med på Facebook, Instagram og vmh.no for detaljert informasjon.