Flere unge dør av hjertestans

Antall unge mennesker som dør av plutselig hjertestans kan være høyere enn man hittil har trodd, melder NRK.

Britiske eksperter mener at mange dødsfall på unge, tilsynelatende friske mennesker kan bli oppfattet som for eksempel uforklarlige trafikkulykker, drukning eller epileptiske anfall. Ifølge Professor Sanjay Sharma ved St. George`s University Hospital er det 25 prosent flere unge under 35 år som dør på grunn av plutselig hjertestans enn det statistikken viser. Det betyr i så fall at 16 unge briter mister livet av skjult hjertesykdom hver uke.

Medisinprofessor og hjertespesialist Torbjørn Omland ved Universitetet i Oslo og Ahus sier til NRK at de britiske anslagene er interessante.

– Det er ikke urimelig å anta at flere unge enn det som framgår av offisielle tall har en underliggende hjertesykdom som årsak til at de dør plutselig, sier han til NRK.no.

– Plutselig uventet hjertedød hos unge er alltid tragisk, og det finnes ingen enkle løsninger for å forebygge dette. Men heldigvis rammes unge mennesker sjelden, kanskje bare én av 100.000 unge idrettsutøvere, sier Omland.

Hvert år får nesten 16.000 unge symptomfrie briter testet hjertet sitt. 300 av dem har forandringer i hjertet som kan være en potensielt livstruende sykdom, ifølge hjelpeorganisasjonen CRY (Cardiac Risk in the Young). Nytten av hjertescreening av unge idrettsutøvere er likevel et omdiskutert tema.