Flere ja til organdonasjon

Halvveis inn i 2019 kommer gode tall for organdonasjon og transplantasjon fra Oslo universitetssykehus.

Nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon. I løpet av årets to første kvartaler svarte de pårørende ja, på egne eller den avdødes vegne, ved 83 prosent av alle forespørsler på landets donorsykehus. Dette resulterte i 61 donasjoner, som ga til sammen 238 pasienter et nytt liv. Tilsvarende tall i fjor var 43 donorer og 195 pasienter som fikk hjelp.

Ved 21 tilfeller ble det et ja, men donasjon lot seg ikke gjennomføre av ulike årsaker, blant annet fordi kriteriet om opphørt blodsirkulasjon til hjernen ikke var oppfylt.

– Vi synes det er oppløftende at stadig flere velger et ja til organdonasjon. Blant de viktigste årsakene til dette, er kompetent og empatisk helsepersonell som tar imot de pårørende på sykehuset, samt at familiene har snakket om dette på forhånd, sier Aleksander Sekowski, informasjonssjef ved Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding.

Samtidig er ventelisten nå på sitt lengste på ti år, med hele 473 pasienter som trenger et nytt organ. Majoriteten av disse behøver en nyre, der ventetiden – og antall ventende, har økt markant de siste årene. Dette til tross for at antallet nyretransplantasjoner er på sitt høyeste siden rekordåret 2012. Pr. 30. juni har 146 nordmenn fått en ny nyre.

De fleste donasjonene ble realisert ved Oslo universitetssykehus (27), og St. Olavs hospital i Trondheim (8). Sørlandet sykehus Arendal, UNN Tromsø, og Haukeland universitetssykehus stod hver for fire livreddende donasjoner. Ved de andre donorsykehusene i Norge varierer antallet donorer fra ingen til to.

– Å si ja til organdonasjon er enkelt. Informer dine nærmeste om ditt standpunkt, og fyll ut Donorkort som du kan fylle ut og ha i lommeboken, på telefonen eller i din kjernejournal, minner Sekowski om.