Feiringklinikken reddet

Ifølge LHL varslet Helse Sør-Øst  kutt i rammeavtalene med LHL fra 2018. Fredag ettermiddag kom meldingen om at Feiringklinikken er reddet.

SAKEN ER OPPDATERT 9.9!

Det ble en dramatisk uke for alle som er glad i Feiringklinikken.

Fredag ettermiddag kom Feiringklinikkens eier LHL og Helse Sør-Øst til enighet om videre samarbeid.

HER ER SAKEN SOM VMH LA UT TIRSDAG 5.9.2017. Da fryktet LHL nedleggelse:

– En slik utvikling vil bety at LHLs hjertesenter blir nedlagt, sier generalsekretær i LHL, Frode Jahren til Eidsvoll Ullensaker Blad. 300 arbeidsplasser og det snart ferdigstilte, nye LHL-sykehuset står dermed i fare.

Det var under et samarbeidsmøte mellom Oslo universitetssykehus HF og Feiringklinikken den 31. august at det ble varslet at de fra 2018 ikke lenger ville bruke gjeldende rammeavtale og kjøpe åpen hjertekirurgi fra LHL. Ifølge Frode Jahren kom dette som en overraskelse og et sjokk.

– Det har lenge vært en diskusjon om hjertekirurgien isolert sett, men vi har da argumentert med at om den forsvinner, forsvinner også mye at det andre tilbudene våre her. Det er vår grunnpilar og da må vi stoppe alt det andre også, sier Jahren til lokalavisen.

Hvis avtalen med Helse Sør-Øst opphører vil det hverken finnes faglig eller økonomisk bærekraft for å videreføre et hjertesenter ved LHLs nye sykehus på Gardermoen.

LHL-Feiring leverer i dag tjenester innen hjerteoperasjoner, kardiologiske utredninger og behandlinger – i tillegg til hjerterehabilitering, som mange av VMHs medlemmer har fått nyte godt av.

VMH: – Bekymret

Ifølge ansatte ved Feiringklinikken som VMH har vært i kontakt med, har det lenge ligget i kortene at det vil bli mindre hjertekirurgi ved sykehuset i årene som kommer. Dette vil også få konsekvenser for andre tilbud ved hjertesenteret. Så langt har det ikke vært snakk om at rehabiliteringen skal legges ned, men det er for tidlig å si noe om dette.

Kari Anne Pedersen (i midten) har selv vært ved Feiringklinikken flere ganger.

– Vi er svært bekymret, men håper at denne saken løser seg. Ved en eventuell nedleggelse av Feiringklinikken mister voksne med medfødt hjertefeil et uvurderlig tilbud! Rehabiliteringsavdelingen her er den eneste landet som har spesialkompetanse og lang erfaring med vår pasientgruppe. Et opphold ved Feiringklinikken har vært av avgjørende betydning og bidratt til store, viktige livsendringer for mange av våre medlemmer. Det er urealistisk å tro at rehabiliteringstilbudet skal kunne opprettholdes uten et sykehustilbud. Den faglige tryggheten hjerteklinikken gir er avgjørende, sier styremedlem Kari Anne Pedersen i Voksne med medfødt hjertefeil.

Først med mye

LHL etablerte hjertesykehus på Feiring i 1989. De var de første som begynte med utblokking av trange blodårer på hjertet. Seinere var Feiringklinikken de første som gjennomførte skifte av hjerteklaffer via blodårene hos de som var for svake til åpen hjertekirurgi. Når det var flere års kø for å få behandling for hjerteflimmer med ablasjon, startet Feiringklinikken også opp med dette, ved hjelp av danske leger, for å øke den nasjonale kapasiteten. På Feiring driver LHL også landet største hjerterehabilitering.

LHLs hjertesykehus har så lenge pasienttilfredshet har blitt målt kommet ut som det beste sykehuset i Norge. De scorer svært godt i de offisielle medisinske kvalitetsregistrene og har lavere 30 dagers dødelighet enn andre norske sykehus. Feiringklinikken har aldri strykninger i operasjonsprogrammet og er billigere enn de offentlige sykehusene, opplyser LHL.

På det meste har Feiringklinikken stått for 25% av den nasjonale kapasiteten på de sentrale hjerteprosedyrene, og dekker i dag ca. 18%.

Helse Sør-Øst vil ha avtale

Helse Sør-Øst RHF sier i en kommentar på sitt nettsted at de fortsatt vil ha en avtale med LHL. Men denne avtalen er ifølge LHL ikke bærekraftig hverken faglig eller økonomisk. Helse Sør-Øst kan ikke bruke en forenklet innkjøpslogikk og kun kjøpe de prosedyrene de har «behov for», mener LHL. Derfor har de varslet at Feiringklinikken må stenge ned og at LHL ikke får videreført hjertetilbudet ved det nye sykehuset ved Gardermoen.

Generalsekretæren i LHL har nå sendt brev til alle partilederne for å forklare situasjonen LHL er kommet i.

– Jeg har ingen annen mulighet enn å bringe dette inn i valgkampen for å se hvordan partiene reagerer, sier Jahren.

Tekst: Marit Haugdahl