Hvem kan få støtte til tannhelsetjenester?

I Norge får alle barn gratis tannlege og tannhelsetjenester frem til de fyller 19 år. ​​​​​​Deretter skal man i utgangspunktet betale tannlegeregningen sin selv, og alle bør sjekke tennene hos tannlegen jevnlig.

Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, skal ikke betale mer enn 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Det finnes 15 tilstander/tilfeller som gir unntak fra regelen om egenbetaling. Det er tannlegen selv, som på vegne av folketrygden, vurderer medisinsk om pasienten har krav på stønad. VMH vet at mange tannleger vurderer regelverket ulikt, slik at noen voksne med medfødt hjertefeil får mye støtte, mens andre ikke får noen ting.

De 15 tilstandene/tilfellene som kan gi rett til stønad fra folketrygden er.

1: Sjelden medisinsk tilstand (SMT)

2: Leppe-kjeve-ganespalte

3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

4: Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander. Her inngår støtte i forbindelse med hjerteoperasjon og ved organtransplantasjon.

5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)

6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)

7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)

8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)

9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

10: Hyposalivasjon (munntørrhet)

11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

12: Tannskade ved godkjent yrkesskade

13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)

14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

15: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Kilde: HELFO

PS: Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).