Hvem kan få støtte til tannhelsetjenester?

Hovedregelen er at personer over 26 år må betale tannlegeregningen sin selv, men det finnes 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til å få dekket utgifter til tannbehandling etter folketrygdlovens regler.

Oppdatert: 4. mars 2023

Fra 1.januar 2023 har man utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud til å inkludere unge voksne i aldersgruppen 21-26 år. Dette tilbudet innebærer at de betaler 50 prosent av taksten for tannbehandling. Krav om refusjon er det behandler som søker om til Helfo. Tannbehandlingen skal også være medisinsk nødvendig for å utløse rett til stønad fra folketrygden, og kosmetiske inngrep dekkes ikke.
Du kan lese mer om dette her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-20222/id2897949/

Tilstander som kan gi rett til stønad kan man se her: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folketrygdloven-kap-5/rundskriv-til-folketrygdloven–5-6–5-6-a-og–5-25–undersokelse-og-behandling-hos-tannlege-og-tannpleier-for-sykdom-og-skade

Vi nevner spesielt punkt 1; Sjelden medisinsk tilstand. Her finner man flere syndromer hvor det foreligger medfødt hjertefeil. Punkt 4; Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander vil også kunne inkludere medfødt hjertefeil, da forekomsten av endokarditt er høyere (se https://vmh.no/hvorfor-er-god-munn-og-tannhelse-sa-viktig-for-voksne-med-medfodt-hjertefeil/ ).

Mer informasjon:

https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/hvem-betaler-tannlegeregningen-din

https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/overordnet-regelverk/tilstander-som-kan-gi-rett-til-st%C3%B8nad-til-tannbehandling