Et stumt ja blir ofte til et nei

Til tross for at kun fire prosent av befolkningen er uttalt negative til organdonasjon, viser de nyeste tall fra Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet at det har vært avslag ved 33 prosent av alle forespørsler så langt i år.

Avslagsprosenten på 33, er den høyeste på åtte år. I mellomtiden har den vært så lav som 18 prosent. Foto: Per Arne Bakkan/Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Avslagsprosenten på 33, er den høyeste på åtte år. I mellomtiden har den vært så lav som 18 prosent. Foto: Per Arne Bakkan/Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Det betyr at det er åtte ganger så mange avslag som det burde ha vært, skriver Stiftelsen Organdonasjon i en pressemelding.

Det er flere, og sammensatte årsaker til dette. En av årsakene er at familier som ikke har snakket sammen om organdonasjon ofte sier nei i frykt for å handle i uoverensstemmelse med sin kjæres siste ønske. I følge transplantasjonsloven er det den avdødes standpunkt som gjelder, men er dette ukjent, er det opp til de pårørende å avgjøre.

– Forskning viser at det ved stor usikkerhet om noe viktig, ofte føles tryggest å unnlate å gjøre noe. I dette tilfelle innebærer det et nei til organdonasjon, sier Aleksander Sekowski, digitalredaktør ved Stiftelsen Organdonasjon.

Mange har ikke delt sitt ja

Nesten åtte av ti nordmenn er i dag positive til organdonasjon, men kun tre av ti har formidlet sitt positive standpunkt. Det betyr at avgjørelsen veldig ofte blir overlatt til de pårørende.

– Det er noe vi vet at mange familier synes er svært vanskelig. På Donasjonsdagen i år er derfor vår sterke oppfordring til alle som er positive til organdonasjon: Del ditt ja med dine nærmeste. Det er de som skal bringe det videre til legene, når du selv ikke lenger kan, sier Sekowski.

I år markeres Donasjonsdagen 22. Oktober.