Egen man(n)dag på Rikshospitalet

Mandag 20. april blir mennenes dag ved OUS Rikshospitalet. Da inviteres hjertesyke menn i alle aldre til kurs!

Kardiologisk avdeling samarbeider med Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) og Lærings- og mestringssenteret om et kurstilbud til pasientgruppen. Denne gangen har vi valgt å kun invitere menn – og selvsagt vil kurset gå av stabelen på en man(n)dag.

Kursinnhold

Denne dagen får du møte et tverrfaglig team (blant annet kardiolog, Guch-sykepleier, sosionom og rådgiver ved Lærings og mestringssenteret) som bidrar med sin fagkunnskap. En erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap. Hele programmet er skreddersydd for menn!

På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Du vil lære mye nytt, få anledning til å ta opp og spørre om alt du måtte lure på – og du vil bli kjent med andre i samme situasjon. Se flere detaljer i informasjonsbrosjyren.

Brosjyre april

Landsmøte og jubileum

VMH region øst inviterer til middag for alle kursdeltakerne søndag, kvelden før kurset. Lørdag 18. og søndag 19. april er det dessuten Landsmøte i VMH med 10 års-jubileum for foreningen, og vi oppfordrer derfor kursdeltakerne om å kombinere Oslo-turen med dette arrangementet. Det blir også en fagkonferanse fredag 17. april. Informasjon om disse arrangementene legges ut på vmh.no om kort tid. For spørsmål om VMHs Landsmøte, kontakt daglig leder i VMH Anne Giertsen, anne@vmh.no.