Ny dato: Egen man(n)dag på Rikshospitalet

9. november blir mennenes dag ved OUS Rikshospitalet. Da inviteres hjertesyke menn i alle aldre til kurs!

Kurset i april måtte utsettes på grunn av korona – og nå er ny dato fastsatt.
Kardiologisk avdeling samarbeider med Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) og Lærings- og mestringssenteret om et kurstilbud til pasientgruppen. Denne gangen har vi valgt å kun invitere menn – og selvsagt vil kurset gå av stabelen på en man(n)dag.

Kursinnhold

Denne dagen får du møte et tverrfaglig team (blant annet kardiolog, Guch-sykepleier, sosionom og rådgiver ved Lærings og mestringssenteret) som bidrar med sin fagkunnskap. En erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap. Hele programmet er skreddersydd for menn!

På kurset legges det opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Du vil lære mye nytt, få anledning til å ta opp og spørre om alt du måtte lure på – og du vil bli kjent med andre i samme situasjon. Se flere detaljer i informasjonsbrosjyren.

Invitasjon til kurs i november: Brosjyre nov