Drifter pasienttorg i Bodø

VMH region nord er med og drifter Pasient- og pårørendetorget ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Dette er en møteplass for pasienter, pårørende, brukere, besøkende og helsepersonell.

Ved Pasient- og pårørendetorget kan man kan få informasjon om de ulike pasient- og brukerorganisasjonene og hva de kan tilby. Vertene som betjener torget har selv erfaring med å leve med langvarige helseutfordringer eller med å være pårørende til noen som lever med langvarige helseutfordringer. Vertene representerer ulike pasient- og brukerorganisasjoner i Nordland og har deltatt på opplæring og underskrevet taushetserklæring. Torget er et samarbeid mellom pasient- og brukerorganisasjonene i Nordland og lærings- og mestringssenteret ved sykehuset.

Regionleder Rolf-Olav Sandberg Hanssen har deltatt som vert to ganger denne våren.

– Dette er en unik mulighet til samarbeid med andre brukerorganisasjoner, samt å få ut informasjon om VMH. Jeg anbefaler andre VMH-ere å forsøke samme ordning gjennom Lærings- og mestringssentrene ved andre sykehus, sier Rolf-Olav.

Etter hva VMH erfarer har følgende sykehus liknende ordninger, eller de er i ferd med å etablere det: Sørlandet sykehus Kristiansand, Drammen sykehus, UNN (Tromsø), Skien, Lillehammer, Sykehuset Østfold Kalnes og Sykehuset Vestfold.